Online basiscursus pensioen voor HR-medewerkers en directie

Cursusdeelnemer: "Ik vind de cursus heel zinvol."

Op donderdag 11 mei 2023 zal de basiscursus pensioen voor HR-medewerkers en directie plaatsvinden. Na succesvolle online cursussen in voorgaande jaren wordt de cursus ook in 2023 weer online aangeboden.  

De cursus wordt jaarlijks verzorgd door AZL, in samenwerking met Nationale Nederlanden. De kosten zijn € 100,- per deelnemer.

Op dit moment hebben we het maximale aantal deelnemers voor de cursus op 11 mei aanstaande bereikt. U kunt zich wel inschrijven voor de reservelijst. Op basis van het aantal aanmeldingen daarvoor bekijken wij of er later dit jaar (op een nader te bepalen datum) een tweede cursus kan worden georganiseerd. Wij houden u daarvan per mail op de hoogte.

Wat weet u na de cursus?

Na de cursus weet u:

 • hoe het Nederlandse pensioenstelsel eruit ziet;
 • hoe de pensioenregeling van het POB in elkaar zit;
 • wat er bij het nieuwe pensioenstelsel gaat veranderen;
 • wat er van u wordt verwacht als werkgever;
 • welke hulpmiddelen het pensioenfonds biedt.

Wat kunt u na de cursus?

Na de cursus kunt u:

 • basisvragen van uw medewerkers beantwoorden;
 • uw medewerkers uitleggen welke keuzemogelijkheden de pensioenregeling biedt; 
 • uw medewerkers laten zien waar ze meer informatie kunnen vinden;
 • uw medewerkers vertellen wat de voordelen zijn van de pensioenplanner.

Praktische informatie

 • Deze online cursus is vanaf elke gewenste locatie met een internetverbinding te volgen; 
 • De cursus vindt plaats van 10.30 - 14.30 uur;
 • De cursus bestaat op die dag uit twee blokken van 1,5 uur met 1 uur pauze tussendoor. 
 • U kunt zich inschrijven voor de reservelijst voor een eventuele tweede cursus in 2023 via het inschrijfformulier

Ervaring oud-deelnemer

Oud-cursusdeelnemer Geraldine van Lier, HR-adviseur bij Dedicon, vertelt over de basiscursus: 

"Ik vind de cursus heel zinvol. We leven in een tijd waarin het pensioenstelsel sterk verandert. Voor mij als HR-adviseur is het belangrijk dat ik op de hoogte blijf van alle ontwikkelingen op pensioengebied, zodat ik onze medewerkers goed kan informeren.  Het belangrijkste dat ik tijdens de cursus heb opgepikt, is dat HR-adviseurs de medewerkers alleen mogen informeren over hun pensioen, en niet mogen adviseren. Dat onderscheid werd meerdere keren aangestipt tijdens de cursus. Ik vond dat verhelderend." 

Lees hier meer over de ervaringen van Geraldine.