Basiscursus pensioen voor HR-medewerkers en directie

Cursusdeelnemer 2018: 'Het inzicht is ontzettend gegroeid'

Op dinsdag 21 mei 2019 vond voor de derde keer de basiscursus pensioen plaats voor HR-medewerkers en directie. Deze cursus werd verzorgd door AZL, in samenwerking met Nationale Nederlanden. De cursus werd positief ontvangen door de deelnemers.

Cursusdeelnemer Geraldine van Lier, HR-adviseur bij Dedicon, zegt het volgende over de basiscursus pensioen:

"Ik vind de cursus heel zinvol. We leven in een tijd waarin het pensioenstelsel sterk verandert. Voor mij als HR-adviseur is het belangrijk dat ik op de hoogte blijf van alle ontwikkelingen op pensioengebied, zodat ik onze medewerkers goed kan informeren.
Het belangrijkste dat ik tijdens de cursus heb opgepikt, is dat HR-adviseurs de medewerkers alleen mogen informeren over hun pensioen, en niet mogen adviseren. Dat onderscheid werd meerdere keren aangestipt tijdens de cursus. Ik vond dat verhelderend." 

Lees hier meer over de ervaringen van Geraldine.

Wat weet u na de cursus?

Na de cursus weet u:

  • hoe het Nederlandse pensioenstelsel eruit ziet;
  • hoe de pensioenregeling van het POB in elkaar zit;
  • wat er van u wordt verwacht als werkgever;
  • welke hulpmiddelen het pensioenfonds biedt.

Wat kunt u na de cursus?

Na de cursus kunt u:

  • basisvragen van uw medewerkers beantwoorden;
  • uw medewerkers uitleggen welke keuzemogelijkheden de pensioenregeling biedt; 
  • uw medewerkers laten zien waar ze meer informatie kunnen vinden;
  • uw medewerkers vertellen wat de voordelen zijn van de pensioenplanner.

Ook in 2020 organiseert het POB de basiscursus pensioen voor HR-medewerkers en directie. Bent u geïnteresseerd? Houd dan deze website in de gaten.