Evenwichtig belangen afwegen en durven kiezen

20-12-2016

Het vertrouwen in onze pensioenfondsen heeft een flinke deuk opgelopen sinds de financiële crisis en de stijging van onze leeftijd. De pensioenen worden niet meer verhoogd en soms wordt er zelfs gekort. Belangentegenstellingen, jong versus oud, zijn actueel en veranderde arbeidsrelaties spelen ook een rol. Het pensioenstelsel wordt gewijzigd en de contracten van onze pensioenen worden aangepast. Allemaal erg ingewikkeld. Pensioenfondsen voeren de pensioenregeling uit in opdracht van de sociale partners. De toezichthouders schrijven tot in detail voor hoe de pensioenfondsen zich moeten gedragen. Zo moeten de pensioenfondsen de belangen van (gewezen)deelnemers, pensioengerechtigden, werkgevers en nabestaanden evenwichtig afwegen.

De sociale partners bepalen de inhoud van de regeling, het ambitieniveau van de toeslagverlening, de risicohouding en de hoogte van de beschikbare premie. Niet indexeren raakt deelnemers en gepensioneerden. Het is niet uitgesloten dat grote fondsen in 2017 op de pensioenen moeten korten. Dat is vooral nadelig voor de gepensioneerden. En veel fondsen vragen te weinig premie. De premie moet voldoende zijn om alle kosten van de pensioenopbouw, een vast percentage per jaar, te dekken.

Het opbouwpercentage en de hoogte van de premie
Het grootste pensioenfonds, het ABP, gaat in 2017 de premie verhogen met ruim 2%. Dat is nadelig voor deelnemers en werkgevers want kostenverhogend en koopkracht verlagend. Maar geeft gepensioneerden meer zekerheid. En het einde van de verhoging is nog niet in zicht. In plaats van premieverhoging kan het pensioenfonds er ook voor kiezen om het jaarlijks opbouwpercentage te verlagen. Dat is vooral nadelig voor jongere deelnemers. Het pensioenfondsbestuur wordt getoetst op de evenwichtige belangenafweging bij alle  maatregelen. Soms is het noodzakelijk om de pensioenregeling aan te passen. In de opdrachtaanvaardingsovereenkomst worden de doelstellingen en uitgangspunten van de sociale partners en het fondsbeleid op elkaar afgestemd. 

Voor 2016 heeft het verantwoordingsorgaan, voor de erin opgenomen premie vaste periode van 4 jaar, het bestuur geadviseerd om tijdig gebruik te maken van de, gelukkig ook opgenomen, mogelijkheid om over de premiehoogte weer in overleg te treden. Een periode van 4 jaar is erg lang omdat ontwikkelingen onvoorspelbaar zijn en effect kunnen hebben op het overeengekomen opbouwpercentage en de premiehoogte. De evenwichtige belangenafweging komt dan ook onder druk te staan.

Er is in maart wat te kiezen voor ons pensioen!
Maar...er komen verkiezingen in maart 2017! En ze staan erin, in de partijprogramma’s, de plannen van de partijen voor de stelselwijziging en contracten van onze pensioenen, met ook aanpassingen van de AOW - en pensioenleeftijd. Iedereen kan dan individueel een keuze maken. Er is in maart wat te kiezen voor ons pensioen!

Els Verhagen, december 2016

Wat vindt u?
Reageer via het feedbackformulier. Klik op de knop ‘Geef uw feedback’ rechtsonder op deze pagina. Uw reactie kan worden gepubliceerd.

 

H.e. van Es-Sotthewes - 26 december 2016

Kort de pensioenen van die mensen die het lijden kunnen (waaronder ikzelf) en laat dit geld ten goede komen aan de mensen die jong zijn en hun pensioen nog moeten opbouwen!


Els Verhagen
 - 5 januari 2017

Op basis van de huidige pensioenwet- en regelgeving kan dit niet. Inkomensverdeling wordt geregeld via belastingen en toeslagen. Er wordt wel, in het kader van de stelselwijziging pensioenen, gesproken over een aanpassing van de premiebetaling i.v.m. de opbouw van het pensioen. Als je jong bent bouw je weinig op en betaal je een lagere premie, als je ouder wordt bouw je steeds meer op en betaal je een hogere premie. 

E.A.M. Wijts  20 december 2016

Bestuurders rijker. Werknemers en gepensioeneerden armer. Een gezellig 2017. 

Els Verhagen - 5 januari 2017

Gaat u in ieder geval stemmen in maart.

Leo Willemse - 20 december 2016

Helemaal mee eens. Pensioenfondsen hebben ook een grote verantwoordelijkheid voor de jongere werknemers. Dus liever 2 % verhoging-het is niet anders. Goed stuk, Els!


Els Verhagen
 - 5 januari 2017

Dank. En ons fonds blijft evenwichtig alle belangen blijven afwegen.