Een jaarverslag van uw pensioenfonds. Wat kunt u daarmee?

17 juli 2017

Het jaarverslag 2016 van uw pensioenfonds is klaar. Eind januari starten de werkzaamheden. Na de voorbereidingen van de ‘administratieve eenheid’, begint het werk van de accountant, actuaris en het bestuur. Het bestuur? Ja, het bestuur speelt een centrale rol in het proces. Het legt immers via het goedgekeurde jaarverslag verantwoording af over het gevoerde beleid. Rond begin mei legt het bestuur het verslag voor aan het verantwoordingsorgaan en ter goedkeuring aan de raad van toezicht.

Het jaarverslag is óók interessant voor u als deelnemer 

‘Wat een proces’, zult u denken, en dat elk jaar weer opnieuw. Het jaarverslag geeft veel inzicht in de stand van zaken van uw pensioenfonds. U kunt zien hoe uw pensioenfonds is opgebouwd qua aantallen verzekerden, welke verplichtingen uw fonds heeft (pensioenuitkeringen nu en in de toekomst) en welke middelen (beleggingen) uw fonds heeft om aan deze verplichtingen te kunnen voldoen. Verder vindt u ook nog verslagen van het bestuur over het gevoerde en toekomstige beleid, het verslag van het verantwoordingsorgaan en de raad van toezicht.

Cijfers 

Zelf ben ik cijfermatig altijd geïnteresseerd in de ontvangen premie (voldoet de premie aan de gestelde eisen?) en het beleggingsresultaat van de investeringen ten opzichte van de bijbehorende benchmarks, oftewel presteert het fonds beter of slechter dan de markt. Het verslag van het bestuur geeft een goed inzicht in de manier waarop het fonds wordt “gemanaged”. Zo kijkt iedereen vanuit zijn eigen interesse en rol naar een jaarverslag. Ik ben benieuwd naar uw invalshoek.

Kosten en baten

Toch leidt het wel tot de vraag of het nog van deze tijd is om zoveel werk te verzetten voor een verslag dat pas 5 à 6 maanden na het einde van een jaar beschikbaar is. Dit moet toch sneller kunnen? Een jaarrekening zou eigenlijk binnen 2 maanden na het jaareinde klaar moeten zijn. Dat is de standaard bij grote bedrijven. Natuurlijk moeten er dan wel wat zaken worden geschat, maar zolang sprake is van een doorlopend fonds is dit niet erg. Veel van wat in dit soort verslagen staat, heeft geen cijfermatige onderbouwing nodig. De procestijd wordt dan korter en we praten over actuele cijfers. Dat leidt tot een meer bedrijfsmatige aanpak. Het past beter bij een wereld waarin de ontwikkelingen alsmaar sneller lijken te gaan. Deze modernisering zou, naar mijn idee, goed zijn voor pensioenfondsen. Misschien een mooie uitdaging voor de komende jaren?

Het jaarverslag is veel werk, maar voor u als geïnteresseerde in het fonds zeker de moeite waard om kennis van te nemen. Uw pensioenfonds biedt bovendien de belangrijkste cijfers uit het jaarverslag apart aan, handig in één oogopslag op de website.

Veel leesplezier!

Wat vindt u? 
Reageer via het feedbackformulier. Klik op de knop ‘Geef uw feedback’ rechtsonder op deze pagina. Uw reactie kan worden gepubliceerd op deze pagina.

C. de Vries -20 september 2017

Geachte heer Machielsen. ik ben wel heel erg laat met mijn reactie (mosterd na de maaltijd wellicht) maar ik had veel computerproblemen en ik was ook veel afwezig. heb uw bericht nu eindelijk goed gelezen; ik ben ook overtuigd van het nut en de betekenis van een jaarverslag: dan maar een beetje later! Ik heb bewondering en waardering voor al uw werk! Veel sterkte en succes.