U weet wel... Verhoging van uw pensioen(aanspraken)

7 december 2017

Bijna iedere ochtend voelt als een zaterdagochtend. Ontbijt, krantje, koppie koffie of twee. Het is vaak halftien voor ik een beetje actief word. Ik zag destijds best wel een beetje op tegen deze nieuwe fase, maar ik geniet inmiddels met volle teugen.

U weet wel... druk

Veel minder agendastress, maar ook geen secretaresse meer die je ontzorgt. Zoals veel pensionado’s roep ik vaak dat ik het vreselijk druk heb. Tja. Ik zit in een aantal culturele besturen en ik mag deel uit maken van het bestuur van het Pensioenfonds Openbare bibliotheken. Daarnaast heb ik mijn liefde voor de fotografie weer nieuw leven ingeblazen. Ik ben zelfs lid geworden van Daguerre, de een na oudste fotoclub van Europa.

U weet wel... dekkingsgraad

Ik zit als bestuurslid natuurlijk dicht bij het vuur en volg de prestaties van ons fonds met groot genoegen. Ik zie een dekkingsgraad van 118%, u weet wel het getal dat aangeeft hoe de huidige verplichtingen zich verhouden tot het huidige bezit. De premiedekkingsgraad, u weet wel dat getal dat aangeeft of er voldoende geld binnenkomt om de toekomstige verplichtingen te kunnen inkopen, zit ook al weer boven de 90%. Nog niet helemaal op de 100%, maar dat komt wel goed. We kunnen dus weer fiscaal maximaal opbouwen en dat is van belang voor de deelnemers en met een beetje goede wil zit er door die 118% ook weer een kleine verhoging in. Voor het eerst sinds jaren. Op 19 december neemt het bestuur een officieel besluit daarover. Dat is goed voor de gepensioneerden, maar ook voor de deelnemers.

U weet wel... verhoging

Dat verhoging ook goed is voor de deelnemers vinden veel mensen maar moeilijk te begrijpen. ‘Dat is toch eigenlijk alleen maar goed voor die gepensioneerden?' En dan hoor je de spreker bijna denken. Die hebben al een goed pensioen, want ze behoren tot de ‘welvarende babyboomers’. Het is eigenlijk heel erg simpel. Het opgebouwde pensioenpotje van de nog werkenden stijgt ook weer een beetje mee met de landelijke inflatiecijfers. Goed nieuws toch?

Benieuwd naar de werkelijke verhoging? U kunt zich direct aanmelden voor onze elektronische nieuwsvoorziening. Dan bent u als eerste op de hoogte van nice to know en need to know berichten. Hebt u collega’s die dat nog niet gedaan hebben? Stuur hen ook naar de website. Scheelt ook weer een paar bomen.


Rob Pronk
Voorzitter communicatiecommissie

Wat vindt u? 

Reageer via het feedbackformulier. Klik op de knop ‘Geef uw feedback’ rechtsonder op deze pagina. Uw reactie kan worden gepubliceerd.

De heer of mevrouw Klijnsmit
U weet ook dat wij gepensioneerden er al jaren op achteruit gaan, je zult maar een klein aanvullend pensioen hebben. Alle aandacht gaat, ook in de pers, ook van de vakbond in het verleden in dit bestuur, naar de werkenden. Dat is al lang aan de gang, ik volg het al 35 jaar, dus.... Ik duim nog steeds voor verandering

Rob Pronk    
Geachte heer of mevrouw Klijnsmit, Het POB bestuur voert zeer nadrukkelijk een beleid van evenwichtige belangenbehartiging. Dat wil zeggen dat we ons beleid nadrukkelijk afstemmen op de belangen van de werkenden en de gepensioneerden. Dat neemt niet weg dat het de laatste jaren door de financiële crisis, gecombineerd met een extreem lage rente en een (op zich gelukkige) stijging van onze levensverwachting best wel moeilijk is geweest om de zaak op peil  te houden. Als er niet geïndexeerd wordt raakt dat overigens de gepensioneerden, maar ook de werkenden die hun opbouw uit het verleden ook niet zien stijgen.                                            

Henk Middelveld 
Beste Rob, die kleine verhoging dat is toch minimaal 1 %? Ik krijg nu 9 jaar (pre) pensioen en ik heb 1 x een verhogimg gehad van 0,3 %. Ik zeur niet, maar het voelt niet goed als we zo'n mooi rendememt maken en dat de opgelegde rekenregels het verhinderen dat we er bij leven van profiteren. 

Rob Pronk
Hallo Henk, Of die minimale verhoging 1% wordt kan ik je helaas nog niet zeggen. Het bestuursbesluit valt op 19 december, maar ik zou me niet rijk rekenen. Die rekenregels stellen wij overigens niet vast maar die worden opgelegd door DNB.