Beleggingen: Eenvoud loont

10 januari 2018

In 2017 hebben wij stevige fundamenten gelegd voor onze beleggingsportefeuille door onze basisprincipes vast te stellen. Sindsdien zijn we vooral bezig met de invulling en de afwerking. In deze blog geef ik u een korte terugblik en een vooruitblik naar 2018.

Begrijpelijk en transparant

De basisprincipes zijn de volgende:

  • Wij willen dat onze beleggingsportefeuille begrijpelijk en transparant is.
  • We streven naar eenvoud en pragmatisme.
  • We zijn kostenbewust.
  • We nemen alleen risico als hier ook een verwacht rendement tegenover staat.

In 2017 is dat concreet ingevuld door onze risicoportefeuille (dat zijn de beleggingen die rentedalingen gedeeltelijk moeten opvangen) eenvoudiger te maken. Dat is overigens een groot deel van onze portefeuille, begin 2017 was dat ongeveer 42%.

Kosten besparen

We maken de risicoportefeuille eenvoudiger door staatsobligaties van verschillende Europese landen te kopen en die in portefeuille te houden. Ieder kwartaal beoordeelt de beleggingscommissie of de rente-afdekking nog is wat we willen en of we geen onnodige risico’s lopen op korte termijn. We veranderen de portefeuille alleen als daar een reden voor is. Daarmee besparen we op de kosten voor transacties. Ook gebruiken we minder derivaten, afgeleide producten die gevoelig zijn voor de beweging van de rente. Dat maakt de portefeuille eenvoudiger en begrijpelijker.

Nog meer kosten besparen

Een tweede grote vereenvoudiging waar we in 2017 mee bezig zijn geweest, maar die in 2018 doorgevoerd zal worden, is die in de aandelenportefeuille ontwikkelde markten. Dat is een flinke pluk (circa 28% van ons belegd vermogen) die nu door wel 12 verschillende vermogensbeheerders/beleggingsfondsen belegd wordt. Dat wordt één portefeuille met aandelen die een wereldwijde index volgt en apart voor ons aangehouden wordt. Dat moet een flinke besparing op de beheerskosten en daarnaast een besparing op de transactiekosten opleveren.

Maatschappelijk verantwoord

Ook geeft de aanpassing ons de mogelijkheid om voor deze aandelenportefeuille een eigen beleid te voeren op het gebied van maatschappelijk verantwoord beleggen. Het uitsluiten van bepaalde bedrijven is namelijk makkelijker als de portefeuille specifiek voor ons is samengesteld.

In 2018 gaan we opnieuw goed kijken naar dat beleid en beoordelen of het nog past of dat we mogelijk verdere stappen willen zetten. Daarbij blijven onze basisprincipes wel gelden, dus eenvoud en pragmatisme staan ook dan voorop.

Wat vindt u? 

Reageer via het feedbackformulier. Klik op de knop ‘Geef uw feedback’ rechtsonder op deze pagina. Uw reactie kan worden gepubliceerd.

 

Reactie 1 

Dank voor uw informatie. Klinkt goed, maar persoonlijk zou ik het erg waarderen, als uw duurzaamheid hoog in het vaandel zet. Maatschappelijk verantwoord is mooi, maar duurzaam is gelet op toekomst beter. Met vriendelijke groet,

Reactie 2 

Goed dat u heel verantwoord met het vermogen om gaat. De spreiding over acht verschillende fondsen verkleint het risico en dat is verstandig. Kwartaaloverleg is in deze roerige tijd een must om eventuele aanpassingen tijdig door te voeren. Ik ben het met mevrouw Bruijnesteijn eens om oog te hebben voor duurzaamheid in de aandelenportefeuille. Ik wens u veel succes toe met het verantwoord beleggen.

Els Janssen

Bedankt voor jullie reacties op mijn blog. 
De suggesties om ook te kijken naar duurzaamheid nemen wij mee in onze overwegingen omtrent het beleid op gebied van maatschappelijk verantwoord beleggen. Dat beleid wordt vormgegeven aan de hand van drie maatstaven, namelijk milieu (in de terminologie environment), sociale aspecten en governance. Milieu speelt dus nu al een rol, maar de toekomstige ontwikkelingen zijn voor ons ook relevant.

Reactie 3 

Met veel dank voor de begrijpelijke informatie zou ik toch graag zien, dat evenals het ABP ook “mijn” pensioenfonds stopt met beleggen in organisaties die zich bezighouden met tabak en kernwapens.


Els Janssen 

Bedankt voor uw reactie op mijn blog. Binnen het bestuur praten wij al enige tijd over de beleggingen in tabak. Op dit moment sluiten wij die beleggingen niet uit. Het gaat om een heel klein deel van onze portefeuille, maar de vraag is meer principieel. Ik verwacht dat het gesprek daarover in 2018 tot een (voorlopige) conclusie zal leiden, wat overigens niet automatisch inhoudt dat wij niet langer in tabak zullen beleggen. De vraag is namelijk altijd waar de grens precies ligt, zie ook de blog van Margreet Teunissen van 13 september 2017.

Reactie 4 

Duurzaamheid staat bij mij ook hoog in heet vaandel. En beleggen in ETF's wordt dat ook door het pensioenfonds gedaan? Deze zijn goedkoper in aankoop en in verhandelen.

Els Janssen

Nu beleggen wij al gedeeltelijk in indexvolgende fondsen. Na de verandering in de aandelenbeleggingen zal dat deel van ons vermogen indexvolgend belegd worden. Daarmee willen wij inderdaad besparen op de kosten van het vermogensbeheer zelf en de transactiekosten.

Reactie 5 

Een compliment is zeker op z’n plaats voor jullie als pensioenfondsmensen. Mensenmensen kom je niet zo vaak meer tegen bij deze instituties en bij dit alles nog indexeren ook dit jaar. Veel dank hiervoor.

Els Janssen

Bedankt voor uw compliment. Wij doen ons uiterste best om goed voor uw pensioen te zorgen en het is fijn te horen dat u dat waardeert.

Reactie 6

Allereerst gefeliciteerd met de behaalde resultaten. Gelet op de reacties wil ik de nadruk op duurzaamheid relativeren. Uit oogpunt van rendement en risicospreiding is het wenselijk dat de portfolio verder reikt dan uitsluitend het segment van maatschappelijk verantwoorde en duurzame beleggingen. Of tabak- en defensie-industrie deel van de portefeuille moeten uitmaken, kan ik niet beoordelen, maar ik zou er niet op voorhand, om ideologische redenen bezwaar tegen willen maken.

Els Janssen

Bedankt voor uw felicitatie! In het kader van maatschappelijk verantwoord beleggen hebben we te maken met veel nuances tussen zwart en wit. Sommige beleggingen (als die in clustermunitie) zijn niet alleen moreel verwerpelijk maar ook wettelijk verboden. Aan de andere kant van het spectrum staan beleggingen in specifieke projecten die direct bijdragen aan een betere wereld. POB zit daar ergens in het midden. Waar mogelijk sluiten wij bedrijven uit die niet voldoen aan criteria op bijvoorbeeld de kernrechten van de mens, milieuvervuiling, corruptie en dwangarbeid. Dit kunt u overigens nalezen in onze verklaring beleggingsbeginselen. Over een verdergaand beleid op het gebied van maatschappelijk verantwoord beleggen zal het bestuur zich later dit jaar buigen. Belangrijk is daarbij voor ons de beperking van onze risico’s, niet alleen het risico dat de opbrengsten van beleggingen tegenvallen, maar ook het risico dat onze reputatie schade ondervindt van bepaalde controversiële beleggingen.