Communiceren?

September 2018

Communicatie is voor een pensioenfonds dé manier om contact te hebben en te houden met de deelnemers. Begin van deze eeuw (lijkt al weer lang geleden) bestond de communicatie naar de deelnemers voornamelijk uit een per post verzonden pensioenoverzicht en op gezette tijden een nieuwsbrief of pensioenkrant. Eenrichtingsverkeer van pensioenfonds naar deelnemers. De middelen waren toen beperkt, zeker in vergelijking met vandaag de dag. U kunt nu inloggen bij uw pensioenfonds en een pensioenoverzicht opvragen. Het nieuws ontvangt u digitaal en u kunt zelf de website van het fonds checken. Ook deze BLOG is daar te vinden.

Meer communicatie, maar heeft dat ook geleid tot meer vertrouwen, omdat ook de transparantie is toegenomen?

Het vertrouwen in pensioenfondsen heeft een behoorlijke deuk opgelopen tijdens en na de kredietcrisis rond 2008. Pensioenfondsen werden direct in verband gebracht met de gebeurtenissen en in een adem genoemd met banken en verzekeraars. Persoonlijk denk ik dat de bron van alle ellende destijds niet de pensioenfondsen zijn geweest, maar dat zij de gevolgen voelden, omdat 2008 een periode markeert van een aanzienlijke rentedaling. Hierdoor kwam de doelstelling van een pensioenfonds om een betrouwbaar en welvaartsvast pensioen te kunnen uitkeren onder druk. Hoewel dus misschien niet terecht kwamen de pensioenfondsen onder een vergrootglas te liggen en werden het middelpunt van veel kritiek.

Op zo’n moment is communicatie en bijbehorende transparantie een belangrijk middel om aan herstel van vertrouwen te werken. De toegenomen mogelijkheden om te kunnen communiceren helpen daarbij enorm.

Ik nodig u uit om eens de tijd te nemen om alle informatie van het pensioenfonds te bekijken. In het bijzonder het jaarverslag 2017 en het verkorte jaarverslag 2017. Het bestuur geeft hierin op een zeer transparante en heldere wijze uitleg over genomen besluiten en de stand van zaken binnen het pensioenfonds.

Belangrijke vraag voor het bestuur is of de deelnemers een positieve beleving hebben bij het pensioenfonds. Zijn de deelnemers tevreden, hebben zij er vertrouwen in, worden zij voldoende geïnformeerd en gehoord? Vragen waarbij de antwoorden het bestuur helpen om verdere verbeteringen door te voeren.

In dit verband vraag ik uw aandacht voor het deelnemerstevredenheidsonderzoek dat nu loopt. Uw mening is belangrijk voor het bestuur en helpt om uw fonds nog beter te kunnen besturen.

Communicatie is zo geworden van eenrichtingsverkeer per brief, tot twee richtingen met interactie.

Mooi toch?

Wat vindt u?

Reageer via het feedbackformulier. Klik op de knop ‘Geef uw feedback’ rechtsonder op deze pagina. Uw reactie kan worden gepubliceerd.

Reactie 1:
Heldere communicatie kan zeker bijdragen tot meer vertrouwen in een pensioenfonds. Het zijn echter externe factoren (overheidsbeleid, economische situatie) die de grootste onzekerheid vormen voor het vertrouwen van mensen die in de toekomst met pensioen zullen gaan.

Jeppe Machielsen:
Ik ben het met u eens, echter een goede communicatie, ook over externe zaken, helpt bij het geven van vertrouwen.

Reactie 2:
Ik woon ruim 20 jaar in het buitenland en de slechte schrifelijke communicatie met het pensioenfonds was jarenlang frustrerend. De laatste jaren is dit echter sterk vebeterd met de introductie van het online platform. De sterk verbeterde informatiestroom is zeer welkom aangezien ik over 20 maanden (eindelijk!!!) mijn pensioen hoop te ontvangen. Momenteel nog steeds teleurgesteld wat betreft de uitstel van de pensioengerechtigde leeftijd voor mijn leeftijdsgroep maar heel tevreden met de wijze waarop het pensioen momenteel functioneert.

Jeppe Machielsen:
Fijn om te horen.

Reactie 3:
De blogs en informatie die het fonds verstrekt, zijn meer eenrichtingsverkeer en rieken naar reclame van hoe goed we het doen, dan naar daadwerkelijke transparantie over veranderingen in beleggingen en keuzes voor hogere pensioenuitkering of niet bij voldoende geld in kas.

Jeppe Machielsen:
Ik wil het uitdrukkelijk niet mooier voorstellen dan het is. Inzake beleggingen en pensioenuitkeringen wordt in het jaarverslag een uitgebreide toelichting gegeven, waarnaar ik graag verwijs.

Reactie 4: 
Ik ben, al zo’n 15 jaar, bijzonder tevreden over het pensioenfonds. Om te beginnen over het pensioen zelf maar zeker ook over de manier waarop we geïnformeerd worden. Inderdaad, mooi toch. Niets aan veranderen wat mij betreft.

Reactie 5: 
Het is een automatisch ontvangen, op eind vd maand. Het is een klein pensioen, kort in het pensioenfonds geweest. Nog nooit digitaal gecommuniceerd.