We zijn weer (financieel) gezond!

25 mei 2018

Pensioenfonds Openbare Bibliotheken is ‘uit herstel’ zoals dat heet. Goed nieuws dus, nadat we eind vorig jaar vertelden dat we uw pensioen(aanspraken) gedeeltelijk konden verhogen per 1 januari 2018.

Een beetje verkouden

Niet dat ons pensioenfonds ziek was, misschien wel een beetje verkouden. We verkeerden namelijk in een zogenaamd “reservetekort” en daarvoor moesten we een “herstelplan” hebben. Aan het einde van het eerste kwartaal van dit jaar waren we definitief uit herstel.

Waarom een herstelplan?

Sinds januari 2007 moeten pensioenfondsen verplicht buffers aanhouden om tegenvallers op te vangen. De hoogte van die buffers is voor elk fonds anders. Ons fonds moet voor elke euro uit te keren pensioen 17 eurocent als buffer (dus extra) in kas hebben. Sinds maart 2018 hebben we zelfs 18 eurocent als buffer in kas. Dus mogen we ons fonds nu weer helemaal gezond noemen. We zijn ruim binnen de maximum termijn van 10 jaar van het herstelplan af. Dat is goed nieuws voor alle medewerkers. Als onze buffer groeit naar 23 eurocent per deelnemer kunnen we uw pensioen zelfs weer volledig verhogen! Dat is ons streven.

Glazen bol

Natuurlijk kunnen we niet in de toekomst kijken of voorspellingen doen, maar ons voorzichtige beleid heeft in ieder geval vruchten afgeworpen. We blijven, ook al zijn we uit herstel, toch kritisch alle denkbare risico’s waar pensioenfondsen mee te maken krijgen monitoren. Tenslotte gaat het om uw toekomst!

Wat vindt u? 

Reageer via het feedbackformulier. Klik op de knop ‘Geef uw feedback’ rechtsonder op deze pagina. Uw reactie kan worden gepubliceerd.

Reactie 1:
Knap werk Margreet. Complimenten aan iedereen die hieraan heeft bijgedragen. Laten we hopen dat op de ontwikkeling van de lange termijn rente ook weer een realistische visie tot stand komt. 

Margreet Teunissen
Dank voor de complimenten! Wij hopen ook dat de rente weer naar een normaal niveau gaat stijgen! Dat is voor iedereen beter, niet alleen voor pensioenen!

Reactie 2:
Dat is goed nieuws wat mij betreft blijf aan de voorzichtige kant verhogen is mooi maar stabiliteit nog beter.

Margreet Teunissen
Dat zullen we zeker doen. Onze deelnemers, zo is uit onderzoek gebleken, hechten meer aan stabiliteit en een grote mate van zekerheid, dan aan een hoog risico met grotere kans op rendement én daarmee ook een grotere kans op het korten van pensioenen.

Reactie 3:
Prima gedaan, blijf echter behoudend met investeringen. Ik heb liever een zeker pensioen, dan de kans op een eventuele risicovolle investering met de daarop volgende verlaging.

Margreet Teunissen
Dat zullen we zeker doen. Onze deelnemers, zo is uit onderzoek gebleken, hechten meer aan stabiliteit en een grote mate van zekerheid, dan aan een hoog risico met grotere kans op rendement én daarmee ook een grotere kans op het korten van pensioenen.

Reactie 4:
Misschien is het een idee om de pensioenleeftijd te koppelen aan de AOW leeftijd. Ik wil u er toch wel aan herinneren dat dit mooie resultaat bereikt is mede doordat u een flinke greep in mijn portemonee en die van de andere deelnemers gedaan hebt. Met als resultaat een vervelend gat tussen AOW en pensioenleeftijd. In 1 klap was ik 8 maanden pensioen (eigenlijk 2 jaar!) kwijt. Met zovelen met mij: reken maar uit. Voor mensen met een bescheiden beurs heel vervelend! Maak eens een mooi gebaar en doe er iets voor terug!!! 

Margreet Teunissen
Ons pensioenfonds ontvangt als premiebijdrage jaarlijks de betaalde premie van de werkgevers (3/4 bijdrage) en werknemers (1/4 bijdrage). Wellicht bedoelt u dit met de greep uit uw portemonnee? Wij beleggen deze premies in het belang van onze deelnemers en kunnen de totale premies (door een goed rendement) uiteindelijk aan onze deelnemers teruggeven zodra zij pensioengerechtigd zijn. Er zijn nooit gelden “kwijt” gemaakt door het pensioenfonds. De pensioenleeftijd is de laatste jaren 67 jaar, deze was 65 jaar.  Bij de uitkering die twee jaar later ingaat is uw uitkering met ruim 10% verhoogd. Als u wilt kunt u weer “terugruilen” naar de leeftijd van 65 jaar waarbij de verhoging uiteraard ook weer wordt teruggedraaid, maar er is dus geen geld door het fonds kwijtgemaakt. 

Reactie 5:
Dat is echt goed nieuws. 

Margreet Teunissen
Het gaat de goede kant op. We zijn er nog niet helemaal, eerst op weg naar een volledige indexering en dan inhalen. Daarvoor moet de beleidsdekkingsgraad nog een stuk omhoog. Werk genoeg aan de winkel!

Reactie 6:
Beste Margreet, wat bedoel je met volledig verhogen? Houdt dat ook herstel in van de achterstand van de afgelopen jaren?

Margreet Teunissen
Het gaat de goede kant op. We zijn er nog niet helemaal, eerst op weg naar een volledige indexering en dan inhalen. Daarvoor moet de beleidsdekkingsgraad nog een stuk omhoog. Werk genoeg aan de winkel! 

Reactie 7: 
Wat ik vreemd vind aan de paniek over de vergrijzing die bij pensioenfondsen al een aantal jaren heerst, is dat de actuarissen van de fondsen de demografische factor ervan lijken te ontkennen. We weten allemaal dat de babyboom (die nu van het pensioen geniet) nu weliswaar een dure periode geeft, maar over 10 a 15 jaar verdwenen is. Op dat moment zal de situatie weer naar normaal overschakelen en is de dure periode weer ten einde. Het fenomeen lage rente is wel een factor, maar ook die is dynamisch en ik begreep dat de verzekeraars ook nu nog wel 8% rendement halen.

Margreet Teunissen
De periode van veel werkenden en weinig gepensioneerden keert (financieel) helaas niet meer terug, mede doordat de gepensioneerden (gelukkig) steeds ouder worden en het geboortecijfer structureel lager is dan destijds. Overigens is de paniek bij pensioenfondsen hierdoor niet zo groot, het probleem voor de AOW is veel groter.

Reactie 8: 
Ik heb altijd al gedacht dat ik bij een goed pensioenfonds zat. Dat blijkt nu ook al weer. Gefeliciteerd dat jullie het zo goed doen! 

Margreet Teunissen
Dank, wij zijn er voor u, we zijn een fonds voor en door de sector zelf. We kennen onze deelnemers en komen als bestuur en verantwoordingsorgaan ook deels zelf uit de sector. Dat is voor ons een extra drijfveer om deelnemers en hun toekomst als uitgangspunt voor ons beleid te nemen.

Reactie 9:
Duidelijk bericht. Goed nieuws.

Margreet Teunissen: 
Dank voor uw reactie! Wij zijn er, net als u, blij mee.

Reactie 10: 
Heel prettig om te lezen dat ons pensioenfonds weer gezond is. Ga zo door, en ga vooral niet samen met een ander pensioenfonds.

Margreet Teunissen
Dank, wij zijn er voor u, we zijn een fonds voor en door de sector zelf. We kennen onze deelnemers en komen als bestuur en verantwoordingsorgaan ook deels zelf uit de sector. Dat is voor ons een extra drijfveer om deelnemers en hun toekomst als uitgangspunt voor ons beleid te nemen.

Reactie 11: 
Prima. Jullie doen het beter dan menig ander pensioenfonds.

Margreet Teunissen
We staan er in ieder geval beter voor en blijven u als deelnemer centraal stellen.

Reactie 12:
Wanneer gaat de gedeeltelijke verhoging per 01-01-2018 in? 

Margreet Teunissen
Deze gedeeltelijke indexatie of verhoging is al ingegaan per 1 januari, maar kon pas vanaf maart 2018 met terugwerkende kracht worden uitbetaald. Dus vanaf maart ontvangen de gepensioneerden het verhoogde bedrag. In de maand maart ontvingen ze tevens een nabetaling van de termijnen van januari en februari.

Reactie 13: 
Ik pas mij grotendeels aan bij Reactie nr. 4. Mijn AOW leeftijd ging 1,5 jaar eerder in dan mijn pensioenleeftijd. Volgens onze CAO moest ik uit dienst op mijn AOW leeftijd. Omdat ik als alleenstaande niet kan rondkomen met alleen AOW, heb ik laten berekenen wat het mij gaat kosten om mijn pensioen dan ook eerder uit te laten keren. Dat kost mij dus ruim 60 euro per maand voor de rest van mijn leven. Veel geld helaas.

Margreet Teunissen
Inderdaad een behoorlijk bedrag per maand. Echter, uw uitkering is (zoals beschreven bij reactie nummer 4) destijds bij omzetting naar 67 jaar ook verhoogd en wordt inderdaad weer verlaagd als u eerder dan 67 jaar pensioneert. 

Reactie 14: 
Dan word het tijd voor het volledig verhogen van de pensioenen.

Margreet Teunissen
Zodra de dekkingsgraad hoog genoeg is, bij POB 125%, kunnen de pensioenen weer volledig geïndexeerd worden. Tot die tijd mag dat niet, dat is nu eenmaal wettelijk vastgelegd. Dus nu vanaf 1 januari 2018 een gedeeltelijke indexering en hopen dat we binnen afzienbare termijn de dekkingsgraad van 125% halen! Dan zit er weer een volledige indexatie in.