Bijna-pensionado wil rustig met pensioen

Mei 2019

Dit jaar ga ik met pensioen. Ik word 66 jaar en heb dan 42 jaar bij de bibliotheek Groningen gewerkt. Mooie tijd om afscheid te nemen. Weliswaar een aantal maanden voor mijn officiële pensioendatum, maar ach. Ik heb een goed pensioen opgebouwd en het fonds biedt de mogelijkheid om eerder te stoppen.

Belangenbehartiging van oud én jong

Als lid van het verantwoordingsorgaan word ik van belanghebbende een gepensioneerde. Of mijn houding zal veranderen, ik was het niet van plan. Een van de belangrijkste zaken waarom het pensioenfonds zich moet bekommeren is een goede belangenafweging. Jong en oud moeten erop kunnen rekenen dat hun belangen zo goed mogelijk worden behartigd.

Goed pensioen vraagt om solidariteit

Er is momenteel veel discussie over ons pensioenstelsel. Daarbij wordt nadrukkelijk gekeken naar de (mijns inziens) zogenaamde tegenstellingen tussen jong en oud. Ik mag hopen dat er bij een nieuw te vormen stelsel vooral wordt gekeken naar wat beide groepen verbindt. Een goed pensioen is een groot goed dat we alleen met solidariteit tussen verschillende groepen in stand kunnen houden.

Zoek ook verbinding met zzp’ers

Ik heb twee kinderen. Beiden zijn in de dertig. Mijn dochter werkt in overheidsdienst, dus haar pensioen is geregeld. Daarover hoef ik mij niet al teveel zorgen te maken. Tenminste niet meer dan de gewoonlijk zorgen die als ouder nou eenmaal altijd hebt. Mijn zoon is zzp’er. Zijn pensioen is een heel ander verhaal. Laatst vertelde hij mij dat hij er mee bezig was. Had zelfs al een afspraak gemaakt met een adviseur om hem eens voor te lichten. Ik hoop voor hem dat er in het nieuwe stelsel ook een oplossing komt voor al die zzp’ers met hem. Kan zijn vader tenminste rustig met pensioen.