Een nieuwe oude dag

Juli 2019

De polder is het dan uiteindelijk eens geworden over de toekomst van het pensioenstelsel. Althans, de Tweede Kamer heeft ingestemd met de bevriezing van de AOW-leeftijd voor twee jaar. Daarna gaat die weer stijgen met acht maanden per gestegen levensjaar. Scheelt mooi vier maanden per jaar. U kunt, en dat wist u natuurlijk al lang, eerder met pensioen. Onze cao bepaalt dat u uiterlijk op uw AOW-leeftijd met pensioen moet, tenzij uw werkgever instemt met langer doorwerken. Eerder mag natuurlijk ook. Wat dat financieel betekent kunt u zien in onze pensioenplanner.

Veertien leden

Tot zover het goede nieuws. De sociale partners en de minister hebben weliswaar een principeakkoord gesloten, maar dat moet nog wel even worden uitgewerkt. Naar goed Hollands gebruik is er een paar weken onderhandeld over de samenstelling van de commissie die dat uitwerken ter hand gaat nemen. Er komt een commissie van veertien (!) leden met daarnaast een aantal werkgroepen en adviseurs. Kortom polderen in optima forma. Bij dat even heb ik zo wel mijn twijfels, gezien de voorgeschiedenis.

Er is afgesproken dat er pas voorstellen naar de Tweede Kamer mogen als de commissie het over een voorstel helemaal met elkaar eens is. En er zitten nog wel een paar addertjes onder het gras.

Zwaar beroep

Het belangrijkste pijnpunt zou wel eens de rekenrente kunnen worden. Iedereen wil korten op de pensioenen of de opbouw voorkomen. Tegelijkertijd heeft de onafhankelijke commissie Dijsselbloem vastgesteld dat die rekenrente laag moet blijven. Daar is veel voor te zeggen, want de rentevoet blijft mede dankzij de directeur van de Europese Centrale Bank ook laag. Verhogen van die rekenrente en dus het voorkomen van korten zou beteken dat we mogelijk de ouderen bevoordelen ten koste van de jongeren. En wie bepaalt eigenlijk wat een zwaar beroep is? Om maar eens een ander twistpunt te noemen.

E-mailadres

Vanzelfsprekend gaan we u, zoals u van ons gewend bent, goed op de hoogte houden van alle consequenties van de grote wijzigingen in het pensioenstelsel. We bouwen er zelfs een aparte pagina voor op onze website. Daarnaast gaan we u ook informeren per e-mail, als er belangrijk nieuws is. Daarvoor hebben we wel uw e-mailadres nodig. Heeft u ons nog niet van uw e-mailadres voorzien? Dan is dit het ideale moment om in te loggen en dat alsnog te regelen.

Rob Pronk
Voorzitter communicatiecommissie, lid bestuur

Wat vindt u?

Reageer via het feedbackformulier. Klik op de knop ‘Geef uw feedback’ rechtsonder op deze pagina. Uw reactie kan worden gepubliceerd.