Pensioen, een ver-van-mijn-bedshow?

Februari 2019

Dekkingsgraad, beleidsdekkingsgraad, premiedekkingsgraad, indexatie, korting, toeslagen, beleggingsbeleid, maatschappelijk verantwoord beleggen. Het zijn woorden die je om de oren vliegen als je in de wondere wereld van de pensioenen duikt. Laat ik duidelijk zijn. Vijf jaar geleden, ik was toen 33 jaar oud, lieten deze woorden mijn hart niet sneller kloppen. Ik werkte als locatieassistent bij De Kindertelefoon in Almelo. Net als iedereen kreeg ik elk jaar netjes een UPO (Uniform Pensioen Overzicht) van het pensioenfonds waar je verplicht pensioen opbouwt, in mijn geval PFZW. Dat overzicht ging ook bij mij ongeopend de map in.

“Voor mij is er straks toch geen pensioen meer”

Toen kwam ik in aanraking met PensioenLab. Stichting PensioenLab is opgericht door de jongerenvakbonden FNV Jong, CNV Jongeren en VCP YP. Deze stichting wil jongeren tot 35 jaar betrekken bij het thema pensioen. Na aandringen van een aantal andere jongeren en mijn opmerking “voor mij is er straks toch geen pensioen meer” heb ik in november 2014 besloten om mij op te geven voor het project PensioenLab.

“Europa best belangrijk”

Samen met een aantal andere enthousiaste jongeren begon ik aan een bijzondere reis door de pensioenwereld. Na heel veel vrijetijdsbesteding, leuke gesprekken met experts en heel veel lachen gaven wij na ruim een half jaar een advies aan de pensioensector: “Europa best belangrijk”. Wij wilden graag dat jongeren die naar het buitenland vertrekken om daar te werken, inzicht krijgen in wat dit betekent voor hun pensioen op latere leeftijd. Ze moeten ook informatie kunnen vinden over de verschillende pensioenstelsels in Europa en waar je moet zijn om te zorgen dat je correct geregistreerd wordt. Helaas heeft dit mooie advies niet geleid tot verdere uitwerking door de pensioensector. Wel heeft deze bijzondere reis mij gebracht waar ik nu ben.

Geen ver-van-mijn-bedshow

Voor mij was het na een maand duidelijk wat ik wilde, ik wilde de pensioenen in! Ik wil ervoor zorgen dat alle belangen van alle betrokkenen goed afgewogen worden. En vooral dat ook jonge werknemers zich vertegenwoordigd voelen door het pensioenfondsbestuur. Nu zijn we bijna vijf jaar verder, heb ik opleidingen gevolgd om alles te weten over dekkingsgraad, korting, toeslagen en nog veel meer. Heb ik een traineeship gevolgd bij een van de grootste pensioenfondsen van Nederland. Zit ik in het verantwoordingsorgaan van PFZW. En wil ik jullie zeggen dat ik mij enorm vereerd voel om als pensioenbestuurder namens jullie, de werknemers van openbare bibliotheken, op een zetel van de FNV, de belangen van jullie en alle betrokkenen bij het fonds te mogen behartigen. Pensioen is tegenwoordig geen ver-van-mijn-bedshow meer!

Wat vindt u?

Reageer via het feedbackformulier. Klik op de knop ‘Geef uw feedback’ rechtsonder op deze pagina. Uw reactie kan worden gepubliceerd.

Reactie 1:

Goed artikel. Het grootste probleem is dat weinig jongeren lid zijn van een vakbond. En hoe het loopt van de ene naar de andere werkgever , nationaal of internationaal, dat is ok een reden tot zorg. En de fexibilisering van de arbeidsmarkt is een ramp voor de werknemer die geen pensioen opbouwt. De bedrijven en de maatschappij varen er wel bij. Behalve de mensen in de maatschappij die met een matig "flexloon" zonder verplichte pensioenopbouw moeten zien rond te komen. Iedere Nederlander moet in detoekomst verplicht aangesloten zijn bijeen pensioenfonds,wie dat ook betaalt.

Ellen te Paske-Lievestro:

Dank voor uw reactie, persoonlijk ben ik het met u eens dat eigenlijk iedereen die werkt, ongeacht in welke contractsvorm, pensioen zou moeten opbouwen. Maar hier gaat het pensioenfonds niet over, dit ligt echt bij de sociale partners en de overheid. Hopelijk komt er dit jaar meer duidelijkheid over!

Reactie 2:

Feedback: Leuk enthousiast verhaal. Zo belangrijk voor jongeren die er eigenlijk vaak niets voor voelen in te duiken - dat herinner ik mij van toen. Onze personeelschef zei toen ik begon te werken: je moet langer doorwerken en je krijgt minder dan je denkt. Zo'n vooruitziende blik!

Ellen te Paske-Lievestro:

Dank voor uw reactie, ik ben blij te lezen dat u het waardeert!

Reactie 3:

Geachte en beste mevrouw te Paske, Het doet me goed om over uw enthousiasme te lezen. Vanuit de zorg voor de kinderen naar de Pensioenen voor ouderen. U heeft uzelf vakbekwaam gemaakt, fantastisch! Dank u wel. 

Ellen te Paske-Lievestro:

Dank voor uw reactie! Dit maakt mij enorm blij! 

Reactie 4: 

Volgens mij breken ze gemaakte afspraken met ouderen, hoe moet het dan gaan met jongeren?

Ellen te Paske-Lievestro:

Dank voor uw reactie, helaas gaan wij als pensioenfonds hier niet over. En hoop ik toch echt dat beloftes die gemaakt zijn nagekomen worden, ook al weten we dat het niet altijd kan gaan zoals we vooraf hadden verwacht.

Reactie 5:

Bedankt Ellen te Paske-Lievestro, dat je je voor ons pensioenfonds gaat inzetten. 

Ellen te Paske-Lievestro:

Dank voor deze fijne reactie! 

Reactie 6:

Allemaal prima , maar sinds heel lang wordt de koopkracht van mijn pensioen ieder jaar minder. Niet iets om vrolijk van te worden. Ik weet het: de rekenrente. Waarom maken alle pensioenfondsen samen geen einde aan die rekenrente-contructie? Die tig miljard in kas is voldoende drukmiddel.

Ellen te Paske-Lievestro:

Reactie: Dank voor uw reactie, helaas gaan wij als pensioenfonds hier niet over, dat is echt aan de politiek. Ik begrijp uw frustratie, maar wij zijn gebonden aan de wet en zullen ons daar natuurlijk ook aan houden. Hopelijk zorgt een nieuw pensioencontract voor meer vertrouwen in de toekomst. 

Reactie 7:

Beste mevrouw te Paske-Lievestro, Alle achting! Zou daar zelf vroeger de power niet voor gehad hebben! Wat een betrokkenheid en inzet! En inderdaad, te weten hoe de pensioenen internationaal geregeld zijn is, vooral in deze tijd, van groot belang. Mag ik in dit verband meteen een vraag stellen? Ik woon al jaren in Duitsland met een POB-pensioen. Als er op je 63ste geen werk in NL meer voor je is, kom je in zo’n geval in aanmerking voor de Duitse WW = Arbeitslosengeld. Dat wordt dan gegarandeerd tot je je pensioen krijgt. Dus geen sollicitatieplicht meer “want werk vind je toch niet meer”, is hier de realiteitszin. Na een halfjaar kwam er een bericht van het POB, dat ik (van regeringswege) verplicht was om mijn prepensioen aan te spreken. Ik moest het binnen een paar weken geregeld hebben. Mij was bekend, dat de NL regering deze maatregel heeft ingevoerd om mensen te activeren weer aan het werk te gaan, zodat ze geen gebruik meer hoeven te maken van een NL WW-uitkering. Die ik dus NIET had. Toen ik mij afmeldde bij de Duitse Arbeitsagentur, begreep men het daar niet en zei: “Bleiben Sie doch bei uns!”. Ik antwoordde, dat mij dat niet was toegestaan. Ik ontving mijn POB-prepensioen tot mijn daadwerkelijke pensioenleeftijd en heb daardoor nu minder inkomen. Tot op de dag van vandaag vraag ik mij af, of deze gang van zaken wel de juiste is geweest. Weet u misschien het antwoord?

Ellen te Paske-Lievestro:

Dank voor uw positieve bericht, uw vraag in uw reactie zou ik heel graag nader willen laten uitzoeken om u een gedegen antwoord te kunnen geven, aangezien hierop niet zo 1,2,3 een antwoord te geven is en wij meer informatie nodig zullen hebben. Uw mailadres is bij ons bekend, wij nemen graag contact met u op!

Reactie 8:

Beste Ellen, wat mooi om dit te lezen, dat je je vooral voor de pensioenen van de jongeren in gaat zetten. Heel belangrijk, dat zij daar mee bezig zijn. En dat kan misschien voorkomen, wat ik vaak merk in mijn omgeving, dat zij de ouderen, die nu van hun pensioen genieten, de schuld geven, dat er voor hen niets meer overblijft. Ik snap best dat zij zich zorgen maken, de tijden zijn ook veranderd en wij waren op jongere leeftijd ook niet bezig met ons pensioen, alhoewel wij (beiden nu 65+) best al vroeg zijn gaan sparen via een soort beleggingsfonds voor ons pensioen-spaarpotje. En omdat de tijden zo veranderd zijn qua voorzieningen, is het heel belangrijk dat de jongeren daar ook op geattendeerd worden. Want de ouderen de schuld geven is geen fijne omstandigheid, want zij kunnen er ook niets doen aan dat de voorzieningen veranderen. Des te meer zaak, dat zij zich gaan verdiepen in het “financiële later”. Hopelijk kun jij hen daar heel goed bij helpen. Heel veel succes…

Ellen te Paske-Lievestro:

Dank voor uw reactie! We hebben als maatschappij en als pensioenfonds zeker nog een hele wereld te winnen om jongeren meer te betrekken bij de financiën voor later. Als we dit met z’n allen doen moet het uiteindelijk toch lukken en zal ook de jongere inzien dat gemaakte keuzes vroeger niet betekenen dat er voor hen later niets meer in de pot zit. Het is enorm van belang om als jong en oud niet tegenover elkaar te staan, maar juist naast elkaar! En ik hoop hier elke dag een beetje aan bij te kunnen dragen.