7.000 pensioengerechtigden en toch geen bestuurder

Mei 2020

Het bestuur van POB bestaat uit zes personen, evenredig verdeeld over werkgevers en werknemers. Van de drie werknemerszetels is er een beschikbaar voor een vertegenwoordiger van de pensioengerechtigden.

POB heeft bijna 7.000 pensioengerechtigden. Bij zoveel potentiële kandidaten verwacht je snel een geschikte kandidaat te vinden om de vertrekkende gepensioneerde bestuurder op te volgen. Helaas was de werkelijkheid hardnekkiger, er was niemand beschikbaar. Het alternatief is een bestuurslid op voordracht van de pensioengerechtigden. Daarvoor hoef je zelf nog niet met pensioen te zijn maar heb je wel 30 steunbetuigingen nodig van de pensioengerechtigde achterban.

30 steunbetuigingen

Dat gaf mij de gelegenheid mij kandidaat te stellen. Volgens het nieuwe pensioenakkoord ga ik over vier jaar met pensioen maar ik ben wel bijna dertig jaar werkzaam bij Bibliotheek Kennemerwaard. En in al die jaren heb ik een flinke kring van oud-collega’s opgebouwd, dus 30 steunbetuigingen verzamelen was niet zo moeilijk.

Verantwoordingsorgaan

Kandidaat-bestuursleden moeten voldoen aan de geschiktheidseisen van de toezichthouder, De Nederlandsche Bank. Dat betekent dat je kennis moet hebben van wet- en regelgeving op het gebied van pensioenen en vermogensbeheer en moet beschikken over communicatieve vaardigheden. Dit zit niet standaard in het basispakket van een bibliothecaris. Gelukkig had ik een aantal jaren ervaring in het verantwoordingsorgaan. Dat is het orgaan waaraan het bestuur van een pensioenfonds verantwoording aflegt. Alle leden van het verantwoordingsorgaan hebben een opleiding gevolgd en voldoen daarmee aan de geschiktheidseisen van een beginnend bestuurder.

Aspirant-bestuurslid

De toezichthouder toetst of de beoogd bestuurder geschikt is voor een bestuursfunctie en of zijn betrouwbaarheid buiten twijfel staat. DNB toetst ook of de kandidaat de kenmerken van zijn eigen fonds voldoende kent. Het ene fonds is het andere niet en de kenmerken van onze achterban worden altijd meegewogen bij het nemen van een besluit. De vele jaren in de bibliotheek en mijn kennis van de sector helpen mij daarbij.

Om ervaring op te doen en goed beslagen ten ijs te komen op mijn toetsingsgesprek bij DNB heb ik meegedraaid als aspirant-bestuurslid in het bestuur en bijna alle bestuurscommissies. Daarnaast heb ik extra opleiding gevolgd en verschillende seminars bijgewoond.

En nu… officieel bestuurslid

In februari volgde dan het gesprek met twee medewerkers van DNB en gelukkig heb ik een positieve indruk achterlaten want DNB heeft ingestemd met mijn benoeming.

Sinds 24 maart ben ik nu dus officieel bestuurslid van Stichting Pensioenfonds Openbare Bibliotheken op voordracht van de pensioengerechtigden. Dat is een hele mond vol. Betekent dit dat ik specifiek de belangen van gepensioneerden behartig? Nee, daar zijn de seniorenorganisaties voor. Man/vrouw, jong/oud, deelnemer of gepensioneerde, iedereen is ons even lief en iedereen kan ervan overtuigd zijn dat het bestuur zorgvuldig en evenwichtig te werk gaat bij alle besluiten.

Wat vindt u?

Reageer via het feedbackformulier. Klik op de knop ‘Geef uw feedback’ rechtsonder op deze pagina. Uw reactie kan worden gepubliceerd.

Reactie 1:

Sylvia van harte gefeliciteerd.

Reactie Sylvia Lourens:

Dankjewel.

Reactie 2:

Dankjewel, Sylvia, dat jij bereid was om dit namens ons gepensioneerden te doen. Zelf heb ik hoegenaamd geen verstand van en zelfs een lichte aversie tegen financiële zaken. Nogmaals bedankt, en veel succes!

Reactie Sylvia Lourens:

Bedankt. Gelukkig regelt POB alles rondom je pensioen, dat is al 1 zorg minder. Voordat ik in het Verantwoordingsorgaan zat, had ik ook niet zo veel verstand van pensioenzaken.

Reactie 3:

Goed om te lezen dat je niet zomaar besuurslid kunt worden! Veel succes!

Reactie Sylvia Lourens:

POB gaat over het inkomen van (oud) medewerkers in de bibliotheek, nadat zij met pensioen zijn gegaan. Dat is een serieuze zaak en ik vind het heel fijn dat ik daar een bijdrage aan kan leveren.

Reactie 4:

Geweldig Sylvia! Succes!

Reactie Sylvia Lourens:

Dankjewel.

Reactie 5:

Prima gedaan, ik heb veel vetrtyrouwen in je. Succes.

Reactie Sylvia Lourens:

Dankjewel.

Reactie 6:

Beste Mevrouw Lourens, Toen ik las dat er van de 7000 gegadigden niemand de functie wilde hebben was mijn allereerste reactie moet ik me dan niet opgeven? Onmiddellijk daarna realiseer ik me dat dat onmogelijk is aangezien ik in de verste verte niet over de vereiste kennis en kwaliteiten beschik die in uw beschrijving worden genoemd. Gelukkig maar dat u wel dat initiatief genomen hebt en ik vind het best moedig van u! Ik heb veel respect voor u dat u alle moeite genomen hebt om dan ook inderdaad voor deze functie geschikt te geraken. :) Ik wens u veel succes in uw nieuwe functie.

Reactie Sylvia Lourens:

Hartelijk bedankt voor uw positieve reactie. Het helpt wanneer je bijvoorbeeld een financieel/juridische achtergrond hebt en/of al enige jaren ervaring binnen een ander orgaan van het pensioenfonds. Bestuurders zijn nooit uitgeleerd. In september begin ik daarom met de opleiding Pensioenfondsmanagement.

Reactie 7:

Ik heb naar de vacature gekeken. Leek mij wel wat. Maar ik vond mij zelf geen geschikte kandidaat. Ben blij dat u het wilt doen, succes.

Reactie Sylvia Lourens:

Nooit jezelf onderschatten. Ik had 10 jaar geleden ook niet kunnen bedenken dat ik in 2020 pensioenfonds bestuurder zou worden.

Reactie 8:

Met zo'n initiatiefrijk persoon kom je vooruit!

Reactie Sylvia Lourens:

Dankjewel.