Coronaproof

September 2020

Het is een vreemde tijd, zo met het coronavirus. Mensen kunnen er behoorlijk ziek van worden, we mogen elkaar niet ‘fysiek’ ontmoeten, we werken massaal vanuit huis en veel bedrijven gaan kopje onder. De hele samenleving en de economie lijken ontwricht te zijn. Met alle gevolgen van dien.

Sommigen dreigen coronamoe te worden, maar wij als bestuur zijn liever coronaproof. Een gewoon virus, bijvoorbeeld de griep, heeft nauwelijks invloed op ons fonds. Maar corona heeft dat wel. Denk aan alle maatregelen die genomen zijn, nationaal en internationaal. En aan de sterke daling van de aandelen en van de rente. Ik kan me dus voorstellen dat u zich zorgen maakt over uw pensioen of over uw pensioenfonds.

Alle hens aan dek

We zijn direct alle denkbare risico’s in kaart gaan brengen die met corona samenhangen en ons gaan richten op het beheersen van die risico’s. Ons crisisplan kwam op tafel en we hebben een crisisteam in het leven geroepen. Zo kunnen we, ook als bestuursleden zouden uitvallen, besluiten nemen en zorgen voor continuïteit.

We hebben onze beleggingsportefeuille tegen het licht gehouden en ons laten adviseren over extra maatregelen. En van al onze samenwerkingspartners, zoals de pensioenadministratie, hebben we de risico’s beoordeeld.

Wat betekent corona voor onze dekkingsgraad?

Die is in maart onderuit gegaan, maar was in mei gelukkig weer boven het vereiste niveau en is in juli zelfs gestegen tot 108,5%. Ons vermogen is vrijwel gelijk gebleven op het peil van eind 2019, namelijk ruim 2,4 miljard euro.

U hoeft zich geen zorgen te maken

Want als pensioenfonds richten we ons beleid op de lange termijn en dat geldt ook voor onze beleggingen. We houden allang rekening met een lage rente. We gaan behoedzaam om met onze beleggingen, zeker bij calamiteiten of incidenten. Bovendien rekenen we met een gemiddelde van 12 maanden als het gaat om het verhogen of verlagen van uw pensioen.

Kortom: we zijn alert, nemen niet in paniek beslissingen en zijn niet afhankelijk van enkele maanden met een lager rendement. Ofwel, we zijn ‘in control’, zoals dat heet. Daar komt nog bij: het verantwoordingsorgaan volgt ons kritisch namens u als deelnemer. En de Raad van Toezicht beoordeelt of wij de goede dingen doen en die dingen goed doen, met bijzondere aandacht voor risicobeheersing en evenwichtige besluiten.

We zorgen goed voor uw pensioen

Natuurlijk kunnen we niet voorspellen hoelang en hoe ernstig corona onder ons blijft. U kunt er wél op vertrouwen dat we als bestuur paraat zijn en dat we doen wat we kunnen en moeten doen. Zo zorgen we goed voor uw pensioen.

Margreet Teunissen
Voorzitter bestuur POB

Wat vindt u?

Reageer via het feedbackformulier. Klik op de knop ‘Geef uw feedback’ rechtsonder op deze pagina. Uw reactie kan worden gepubliceerd.