Eerlijk zullen we alles delen…

Juni 2020

Laat ik me eerst even kort voorstellen. Ik ben Bas Vankan, een van de bestuursadviseurs van uw pensioenfonds. Ik begeleid en ondersteun het verantwoordingsorgaan en de raad van toezicht. Zoals u in de blog van Douwe van der Bijl kon lezen, vertegenwoordigt het verantwoordingsorgaan u als werkgever, (gewezen) deelnemer of gepensioneerde van het fonds. Het verantwoordingsorgaan geeft advies aan het bestuur van het pensioenfonds, bijvoorbeeld over het beloningsbeleid en over het communicatiebeleid. Meestal is dat op verzoek van het bestuur, maar soms ook ongevraagd.

Is het nog in evenwicht?

Op dat laatste gebied kwam een tijdje geleden de vraag bovendrijven, of de samenstelling van het verantwoordingsorgaan nog wel in evenwicht is. Momenteel zitten er 3 vertegenwoordigers van de werknemers, 1 vertegenwoordiger van de gepensioneerden en 2 vertegenwoordigers van de werkgevers in het verantwoordingsorgaan. Deze vertegenwoordiging – en dan vooral die van werknemers en gepensioneerden - moet een eerlijke afspiegeling zijn van de aantallen werknemers en gepensioneerden in het fonds.

Vroegâh…

Toen waren er veel meer werknemers ten opzichte van de gepensioneerden, maar we zien dat die aantallen steeds meer naar elkaar toe kruipen in de afgelopen jaren. Dat heeft natuurlijk te maken met de vergrijzing in Nederland. Naar de toekomst toe verwachten we dan ook dat de groep gepensioneerden nagenoeg gelijk zal blijven vergeleken met de groep werknemers.

Niet zo simpel als het lijkt

‘Dat betekent een medewerker minder en een gepensioneerde meer in het verantwoordingsorgaan’, hoor ik u denken. Was het maar zo simpel. Er zijn meer partijen die hier iets van mogen vinden, zoals de vakbonden. En het bestuur neemt uiteindelijk het besluit over de samenstelling van het verantwoordingsorgaan. Dus moet er een notitie worden geschreven over de achtergrond en de mogelijkheden, met een argumentatie waarom er een wijziging plaats moet vinden. Deze notitie legt het verantwoordingsorgaan ter besluitvorming voor aan het bestuur. Ik ondersteun het verantwoordingsorgaan bij het schrijven van deze notitie.

En dan…

Stel dat het bestuur straks, na overleg met de diverse partijen, inderdaad besluit om de verhouding werknemer/gepensioneerde aan te passen naar 2:2. Dan zijn we er nog niet. Want dan moeten we vervolgens een kandidaat vinden om die plek in te vullen. Hebt u al eens nagedacht over een functie bij het verantwoordingsorgaan van uw pensioenfonds? Meer informatie over de werkzaamheden van het verantwoordingsorgaan vindt u op de website of bij … mij dus.

Wat vindt u?

Reageer via het feedbackformulier. Klik op de knop ‘Geef uw feedback’ rechtsonder op deze pagina. Uw reactie kan worden gepubliceerd.