Pensioen, een ver-van-mijn-bedshow?

Februari 2019

Dekkingsgraad, beleidsdekkingsgraad, premiedekkingsgraad, indexatie, korting, toeslagen, beleggingsbeleid, maatschappelijk verantwoord beleggen. Het zijn woorden die je om de oren vliegen als je in de wondere wereld van de pensioenen duikt. Laat ik duidelijk zijn. Vijf jaar geleden, ik was toen 33 jaar oud, lieten deze woorden mijn hart niet sneller kloppen. Ik werkte als locatieassistent bij De Kindertelefoon in Almelo. Net als iedereen kreeg ik elk jaar netjes een UPO (Uniform Pensioen Overzicht) van het pensioenfonds waar je verplicht pensioen opbouwt, in mijn geval PFZW. Dat overzicht ging ook bij mij ongeopend de map in.

“Voor mij is er straks toch geen pensioen meer”

Toen kwam ik in aanraking met PensioenLab. Stichting PensioenLab is opgericht door de jongerenvakbonden FNV Jong, CNV Jongeren en VCP YP. Deze stichting wil jongeren tot 35 jaar betrekken bij het thema pensioen. Na aandringen van een aantal andere jongeren en mijn opmerking “voor mij is er straks toch geen pensioen meer” heb ik in november 2014 besloten om mij op te geven voor het project PensioenLab.

“Europa best belangrijk”

Samen met een aantal andere enthousiaste jongeren begon ik aan een bijzondere reis door de pensioenwereld. Na heel veel vrijetijdsbesteding, leuke gesprekken met experts en heel veel lachen gaven wij na ruim een half jaar een advies aan de pensioensector: “Europa best belangrijk”. Wij wilden graag dat jongeren die naar het buitenland vertrekken om daar te werken, inzicht krijgen in wat dit betekent voor hun pensioen op latere leeftijd. Ze moeten ook informatie kunnen vinden over de verschillende pensioenstelsels in Europa en waar je moet zijn om te zorgen dat je correct geregistreerd wordt. Helaas heeft dit mooie advies niet geleid tot verdere uitwerking door de pensioensector. Wel heeft deze bijzondere reis mij gebracht waar ik nu ben.

Geen ver-van-mijn-bedshow

Voor mij was het na een maand duidelijk wat ik wilde, ik wilde de pensioenen in! Ik wil ervoor zorgen dat alle belangen van alle betrokkenen goed afgewogen worden. En vooral dat ook jonge werknemers zich vertegenwoordigd voelen door het pensioenfondsbestuur. Nu zijn we bijna vijf jaar verder, heb ik opleidingen gevolgd om alles te weten over dekkingsgraad, korting, toeslagen en nog veel meer. Heb ik een traineeship gevolgd bij een van de grootste pensioenfondsen van Nederland. Zit ik in het verantwoordingsorgaan van PFZW. En wil ik jullie zeggen dat ik mij enorm vereerd voel om als pensioenbestuurder namens jullie, de werknemers van openbare bibliotheken, op een zetel van de FNV, de belangen van jullie en alle betrokkenen bij het fonds te mogen behartigen. Pensioen is tegenwoordig geen ver-van-mijn-bedshow meer!

Het POB heeft Ellen te Paske-Lievestro genomineerd als jonge pensioenfondsbestuurder van het jaar. U kunt hier op haar stemmen.

Wat vindt u?

Reageer via het feedbackformulier. Klik op de knop ‘Geef uw feedback’ rechtsonder op deze pagina. Uw reactie kan worden gepubliceerd.