Is het nieuwe pensioenstelsel beter?

Wij vinden van wel, want er is aandacht voor:

  • wellicht een meer persoonlijke manier van pensioensparen
  • een goed pensioen voor álle generaties
  • een eerdere verhoging of verlaging van uw pensioen

En ook de sterke punten van het oude stelsel blijven bewaard, zoals:

  • samen pensioen opbouwen en samen financiële mee- én tegenvallers delen
  • ná uw AOW- en pensioendatum: levenslang ongeveer 75% van uw gemiddelde inkomen