Transitieplan voor nieuwe pensioenregeling door sociale partners ondertekend en gepubliceerd

Er is een nieuwe wet voor pensioen. Daardoor verandert de pensioenregeling van Pensioenfonds Openbare Bibliotheken (hierna ‘POB’). De Vereniging van Openbare Bibliotheken (VOB), de vakbonden FNV Media & Cultuur en CNV Connectief hebben afspraken gemaakt over de nieuwe pensioenregeling van POB. We noemen de partijen die de afspraken hebben gemaakt verder ‘de sociale partners’.

Alle afspraken van de sociale partners staan in het transitieplan. Dat is op 10 oktober jl. ondertekend door de betrokken partijen. Hier kunt u het transitieplan lezen.

We hebben ook samenvattingen gemaakt van deze afspraken, die kunt u hier lezen: