Wat verandert er aan uw AOW?

1. AOW-leeftijd stijgt minder hard

Er zijn nieuwe regels voor de AOW-leeftijd. Die zijn op 1 januari 2020 ingegaan:

  • Tot 2022 is de AOW-leeftijd 66 jaar en 4 maanden. Dat is gunstig voor de mensen die de komende jaren met pensioen gaan.
  • Vanaf 2022 stijgt de leeftijd in stapjes naar 67 jaar in 2024.

Verder stijgt de AOW-leeftijd vanaf 2025 verder, maar minder snel dan eerder was afgesproken. Stijgt de levensverwachting met een jaar? Dan gaat de AOW-leeftijd met 8 maanden omhoog. En niet met 1 jaar, zoals nu. Dat is gunstig als u na 2024 de AOW-leeftijd bereikt. Deze wijziging moet nog wel in de wet worden vastgelegd.

De nieuwe regels voor de AOW-leeftijd hebben geen invloed op de pensioenleeftijd van onze regeling. U krijgt uw aanvullende pensioen vanaf 67 jaar. Maar u kunt gebruik maken van de mogelijkheid om uw pensioen eerder te laten ingaan, namelijk op uw AOW-leeftijd.

2. Wanneer krijgt u AOW?

3. Hoeveel AOW krijgt u?