2016 in het kort

Alle belangrijke cijfers op een rij

Onze financiën in 2016

Beleggingsrendement

De opbrengsten uit beleggingen voor het POB waren voor het afgelopen jaar 10,6%.

Uitvoeringskosten per deelnemer

De kosten per deelnemer die wij jaarlijks maken voor het beheren van uw pensioen. Ga naar de pagina Uitvoeringskosten voor meer informatie.

Dekkingsgraad

De dekkingsgraad geeft de verhouding weer tussen het kapitaal dat het fonds nodig heeft om nu en in de toekomst alle opgebouwde pensioenen uit te kunnen betalen en het kapitaal dat het pensioenfonds bezit.

Kerncijfers 2016

Deelnemersaantallen

Het POB had eind 2016 in totaal 23.870 deelnemers. Het fonds betaalde maandelijks pensioen aan 6.005 pensioengerechtigden. De overige 17.865 deelnemers gaan in de toekomst pensioen ontvangen. Klik op de verschillende tabbladen om te zien hoe de aantallen (gewezen) deelnemers en gepensioneerden zich de afgelopen vijf jaar hebben hebben ontwikkeld. De exacte aantallen ziet u als u met uw muis op de deelnemersgroep gaat staan.

Pensioenuitkeringen

In 2016 werd € 37,3 miljoen aan pensioenen uitbetaald.

(in miljoenen)

Belegd vermogen

Het belegd vermogen is het volledige bedrag dat het pensioenfonds belegt. In 2016 was het belegd vermogen van het POB € 2 miljard. Hoe het fonds belegt, staat in het beleggingsbeleid.

Nieuwsgierig geworden?

Bekijk het volledige jaarverslag.