Een lager pensioenbedrag dan verwacht! Hoe kan dat?

Als u met de Pensioenplanner aan de slag gaat is het goed om te weten dat de bedragen schattingen zijn. Voordat u uw eerste pensioenbedrag ontvangt, kunnen er nog veranderingen zijn die invloed hebben op uw pensioen.

Aan de inhoud van de tekst, de berekeningen en de daaruit voortvloeiende bedragen in de Pensioenplanner kunnen geen rechten worden ontleend. POB aanvaardt derhalve geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele onvolledigheden of onjuistheden in de tekst, berekeningen en/of getoonde bedragen dan wel mogelijke nadelige gevolgen daarvan.

Mogelijk ruim lager pensioenbedrag in 2024

Rekent u met een pensioendatum in 2024 met de gegevens en factoren van 2023? Hou dan rekening met een (ruime) afwijking in de bedragen die u nu ziet (die gebaseerd zijn op factoren 2023) en de bedragen die u straks gaat ontvangen. Dit komt omdat de factoren over 2024 waarschijnlijk ongunstiger zijn door de rekenrente en levensverwachting. U krijg dus een lager pensioenbedrag in 2024 dan het bedrag dat u nu ziet in de Pensioenplanner.

Netto bedragen

De netto bedragen die u in de Pensioenplanner ziet, zijn schattingen. Een netto bedrag is opgebouwd uit:

 • het pensioenbedrag dat u van ons krijgt.
 • het AOW-bedrag dat u van de overheid krijgt.

De Pensioenplanner houdt geen rekening met:

 • pensioen dat u nog van andere pensioenfondsen of verzekeraars krijgt.
 • salaris dat u krijgt als u met deeltijdpensioen gaat.

De bedragen kunnen nog veranderen

Hoeveel u precies krijgt, is pas bekend als alle gegevens waarmee wij uw pensioen berekenen verwerkt zijn. De bedragen die u nu ziet, zijn op basis van de gegevens die nu bij ons in het systeem bekend zijn en zijn gebaseerd op het huidige pensioenreglement.

Of u rekent met de juiste bedragen en gegevens is afhankelijk van:

 • het moment dat u de berekening maakt
 • het moment dat u aangeeft dat u met pensioen wil gaan
 • het moment dat u werkelijk met pensioen gaat

Hieronder ziet u wanneer u rekent met welke belastingtarieven en factoren. Hou er rekening mee dat de belastingtarieven en factoren een grote invloed kunnen hebben op uw pensioenbedrag. Een verandering kan van het ene op het andere jaar zorgen voor een ruim hoger of lager pensioenbedrag.  

De bedragen kunnen nog veranderen door:

 • Belastingtarieven
  De belastingtarieven veranderen elk jaar op 1 januari. Van 1 januari tot 1 april bestaat de kans dat de Pensioenplanner nog met belastingtarieven rekent die niet meer gelden. Dit kan ervoor zorgen dat het bedrag van de berekening ruim hoger of lager is, dan het bedrag dat u werkelijk krijgt.
 • Berekening pensioenbedrag
  Als u een keuze voor uw pensioen maakt, gebruiken we factoren voor de berekening van uw pensioen. Gegevens die de factoren bepalen zijn bijvoorbeeld de rekenrente van De Nederlandsche Bank en de levensverwachting. Op 1 januari van elk jaar veranderen de factoren.

  De nieuwe factoren worden in het eerste kwartaal van het jaar aangepast in de Pensioenplanner. Totdat de factoren zijn aangepast, en dat geldt ook voor de laatste maanden van het oude jaar, rekent de Pensioenplanner nog met factoren die gelden voor het oude jaar. Dit kan ervoor zorgen dat het bedrag van de berekening ruim hoger of lager is, dan het bedrag dat u werkelijk krijgt. 
 • Persoonlijke gegevens
  Gaat u bijvoorbeeld van fulltime naar parttime werken of in een andere functie? Dan verandert uw salaris en dus ook uw pensioenbedrag. Uw pensioenbedrag verandert ook na bijvoorbeeld een scheiding. Aan het einde van elk kwartaal werken we dit soort gegevens bij in de Pensioenplanner.

Nadat u uw eerste pensioen ontvangen hebt, kan het bedrag nog veranderen

In de maand waarin uw pensioen ingaat berekenen wij uw pensioen opnieuw met de gegevens die dan gelden en bij ons bekend zijn. Na het krijgen van uw eerste pensioenbedrag kan het toch nog voorkomen dat uw pensioenbedrag verandert. Dit omdat op het moment van de berekening van uw eerste pensioenbedrag nog niet alle gegevens verwerkt zijn. Als dat zo is, dan verrekenen we het verschil op een later moment. U hoeft hier zelf niets voor te doen.

Loonheffingskorting op AOW-pensioen of pensioen van ons fonds

Krijgt u nog geen AOW-uitkering? Dan passen wij de loonheffingskorting toe op het pensioen dat u van ons krijgt. Vanaf het moment dat u van de overheid ook uw AOW-uitkering krijgt, wordt de loonheffingskorting toegepast op uw pensioen van ons fonds en uw AOW-uitkering samen.

Pensioen mogelijk invloed op andere uitkering of toeslag

Ontvangt u een uitkering of een toeslag? Dan kan uw pensioen hier invloed op hebben. U kunt dit navragen bij de instantie waar u een uitkering of toeslag van krijgt.

Fiscaal of financieel adviseur kan helpen

Wij hebben geen zicht op uw totale inkomen en de fiscale gevolgen van de keuzes die u maakt voor uw pensioen. Ga dit zelf vooraf na of neem contact op met een fiscaal en/of financieel adviseur.