In een halve dag bijgespijkerd over pensioen

Interview Geraldine van Lier, HR-adviseur bij Dedicon

Eind mei organiseerde het POB in Utrecht een basiscursus over pensioen, speciaal voor HR-medewerkers en directieleden. Geraldine van Lier was een van de deelnemers namens haar werkgever Dedicon, waar zij actief is als HR-adviseur. Dedicon is een stichting die informatie leesbaar, zichtbaar, hoorbaar of voelbaar maakt voor mensen met een leesbeperking. 

In dit interview blikt Geraldine terug op de basiscursus van het POB. “Je moet oppassen dat je niet de rol van pensioenadviseur inneemt.”

Hoe kijk je terug op de cursus?

“Ik vind de cursus heel zinvol. We leven in een tijd waarin het pensioenstelsel sterk verandert. Voor mij als HR-adviseur is het belangrijk dat ik op de hoogte blijf van alle ontwikkelingen op pensioengebied, zodat ik onze medewerkers goed kan informeren.

Het belangrijkste dat ik tijdens de cursus heb opgepikt, is dat HR-adviseurs de medewerkers alleen mogen informeren over hun pensioen, en niet mogen adviseren. Dat onderscheid werd meerdere keren aangestipt tijdens de cursus. Ik vond dat verhelderend. Medewerkers zien ons toch als kennishouder op het gebied van pensioen, en vragen daardoor nog wel eens om advies. We moeten dus goed oppassen dat we niet toch de adviseursrol innemen.

Naast zinvol was het ook leuk om deel te nemen aan de cursus. Pensioen wordt nog wel eens gezien als saaie kost, maar de spreker bracht de materie op een zeer levendige manier. Ook gaf hij duidelijke voorbeelden en plaatste hij pensioen in een bredere context, waarbij maatschappelijke ontwikkelingen en wettelijke verplichtingen aan bod kwamen. We waren met een kleine groep, waardoor we naar hartenlust vragen konden stellen. Dat was prettig.”

Zijn er zaken die je sinds de cursus anders aanpakt dan daarvoor?

“Jazeker! Na mijn deelname aan de cursus ben ik gebruik gaan maken van de pensioencommunicatie die het POB beschikbaar stelt aan werkgevers. Een voorbeeld daarvan is de flyer van Pensioen 123. Tijdens de cursus werd deze flyer toegelicht, waardoor ik weet hoe ik hem kan inzetten.

We gebruiken dit middel vooralsnog alleen om nieuwe medewerkers te informeren over de inhoud van de pensioenregeling, maar we zijn van plan om de flyer ook te gaan inzetten in gesprekken met onze huidige medewerkers.”

Zou je collega’s aanraden om deel te nemen aan de basiscursus over pensioen?

“Absoluut. Je wordt in een halve dag bijgespijkerd over pensioen in het algemeen en over de regeling van het POB.

Ook de POB-website en Mijn Pensioencijfers komen aan bod. Je kan je eigen pensioensituatie online bekijken en weet daardoor weer precies welke informatie waar staat. Dat helpt als je medewerkers de weg moet wijzen.”