Wat verandert er aan het pensioen bij ons fonds?

Nieuwe regels voor uw pensioen

Er komen nieuwe regels voor uw pensioen. Niet alleen bij ons fonds, maar in heel Nederland. Op deze pagina leest u wat er met uw pensioen bij ons fonds gaat gebeuren. Want er gaan dus dingen veranderen, voor iedereen. Daarom noemen we dit uwnieuwe oude dag. Nieuw? Zeker, maar er blijft ook veel hetzelfde.

Wat gaat er veranderen?

 • U krijgt een nieuwe pensioenregeling. U gaat op een andere manier pensioen opbouwen. Of eigenlijk: pensioenkapitaal. De premie die u en uw werkgever voor uw pensioen betalen gaat waarschijnlijk al vanaf 1 januari 2024 in uw persoonlijke pensioenpot.
 • Sociale partners, dat zijn de werkgeversvereniging en vakbonden, hebben gekozen voor de solidaire pensioenregeling.
 • De pensioenpremie staat hierin centraal en is voor alle leeftijden gelijk.
 • Er wordt niet langer een belofte over de hoogte van de uitkering gedaan. Wel worden er afspraken gemaakt over de hoogte van de premie.
 • Het pensioen dat u al hebt opgebouwd gaat ook in die pot als sociale partners dat verzoek bij het pensioenfonds neerleggen.
 • Dit is samen het begin van uw pensioenkapitaal. Met het geld in uw persoonlijke pensioenpot gaan we beleggen. We beleggen per leeftijdsgroep en we houden rekening met het risicoprofiel van onze deelnemers.
 • U ziet straks beter hoeveel u en uw werkgever in uw pensioenpot stoppen. Maar ook hoe uw kapitaal groeit of daalt.
 • Uw pensioen gaat meer meebewegen met de economie. Dat gebeurt in uw huidige pensioenregeling ook al. Want ook nu belegt ons fonds met uw pensioenpremie. Maar de invloed van de economie is straks beter te zien. U weet straks dus precies hoe het met uw eigen pensioenpot gaat. In goede economische tijden zal uw pensioenpot (sneller) stijgen. Het kan tijdelijk ook minder goed gaan met de beleggingen. Dan stijgt uw pensioenpot minder snel. Als het heel slecht gaat, kan uw pensioenpot zelfs (tijdelijk) minder waard worden. Maar het blijft uw eigen pensioenpot. Uw pensioen wordt dus persoonlijker.
 • Uw pensioenuitkering wordt variabel. En is hierdoor niet meer elk jaar even hoog. In goede economische tijden zal uw pensioen meer kunnen toenemen dan in mindere tijden. Het doel van ons fonds is die schommelingen in hoogte zo klein mogelijk te houden.
 • Als u naar een ander pensioenfonds overgaat omdat u bijvoorbeeld bij een andere werkgever gaat werken die niet in de sector openbare bibliotheken actief is dan krijgen uw nabestaanden (partner en kinderen) als u overlijdt nabestaandenpensioen van dat andere fonds. Uw nabestaanden krijgen géén pensioen meer van ons fonds als u overlijdt terwijl u bij een ander fonds pensioen opbouwt.

Wat verandert er niet?

 • U blijft als werknemer in de bibliotheekbranche pensioen opbouwen bij ons fonds, via uw werkgever. Gaat u in een andere sector werken? Dan gaat u pensioen opbouwen bij een ander fonds.
 • Uw pensioen blijft een aanvulling op uw AOW.
 • U krijgt uw pensioen zolang u leeft.
 • U blijft pensioen opbouwen als u door arbeidsongeschiktheid niet meer kunt werken. U betaalt dan geen premie meer voor uw pensioen. U ontvangt tot aan uw pensioendatum een uitkering van POB, tenminste zolang u arbeidsongeschikt bent. Als u gedeeltelijk arbeidsongeschikt bent, blijft u voor dat deel pensioen opbouwen. U betaalt dan minder premie voor uw pensioen.
 • Uw nabestaanden (partner en kinderen) krijgen een pensioen als u overlijdt en op dat moment bij ons fonds pensioen opbouwt.

Ontvangt u al pensioen?

 • Tot de overgang naar het nieuwe stelsel verandert er voor u niets.
 • De sociale partners en POB werken verder uit of en hoe de bestaande pensioenen worden overgebracht naar de nieuwe regeling.
 • Als de pensioenen meegaan in de nieuwe regeling, dan betekent dit dat uw pensioenuitkering meer variabel kan worden. Dat betekent dat uw pensioen meebeweegt met de economie en sneller kan stijgen, maar ook kan dalen. Het doel van ons fonds is die schommelingen in hoogte zo klein mogelijk te houden.

Hoe gaat het verder?

De regering wil de nieuwe pensioenregels op 1 januari 2023 invoeren. Het bestuur van ons fonds en de sociale partners willen al op 1 januari 2024 overstappen op de nieuwe pensioenregeling. Vóórdat we kunnen overstappen moeten er nog veel belangrijke keuzes worden gemaakt. Daar zijn verschillende partijen bij betrokken: het bestuur, onze sociale partners, de Raad van Toezicht en het Verantwoordingsorgaan. Het voorbereiden op het nieuwe pensioenstelsel gaat in goed overleg tussen deze partijen. Zo zetten we ons samen in om tot een goede pensioenregeling te komen. Uw nieuwe oude dag!

Meer informatie?