Wat verandert er aan uw pensioen in 2022?

We hebben goed nieuws over uw pensioen in 2022. Het bestuur van uw pensioenfonds heeft besloten dat u in 2022 meer pensioen gaat opbouwen, namelijk 1,55% (2021: 1,4%). Bovendien verhogen we uw pensioen met 2,0% per 1 januari 2022. U gaat wel iets meer betalen voor uw pensioen. Dat geldt ook voor uw werkgever. 

De belangrijkste cijfers voor 2022

Hieronder vindt u een overzicht van de belangrijkste cijfers voor 2022.

 

2021

2022

Verhoging (indexatie)

0,0%

2,0%

Franchise Iedere Nederlander heeft recht op een AOW-pensioen van de overheid. Daar wordt nu al rekening mee gehouden. Daarom bouwt u over een deel van uw inkomen bij ons geen pensioen op. Het deel van uw inkomen waarover u geen pensioen opbouwt, heet franchise.

€ 15.583

€ 15.859

Maximaal pensioengevend salaris Een bedrag dat wordt gebruikt als grens om te bepalen of u in de basisregeling pensioen opbouwt of in de basisregeling én de excedent regeling (als die aanwezig is).

€ 112.189

€ 114.866

Opbouwpercentage Dit is het percentage van de pensioengrondslag dat u elk jaar aan pensioen opbouwt.

1,4%

1,55%

Pensioenpremie Het bedrag dat u en/of uw werkgever betalen voor de opbouw van uw pensioen.

19,7%

20,7%

Uw bijdrage

7,56%

7,93%*

Pensioenleeftijd**

67

67

Afkoopgrens klein pensioen

€ 503,24

€ 520,35

* Hoeveel u precies betaalt, ziet u op uw salarisstrook.
** De pensioenleeftijd zoals vermeld in het pensioenreglement is 67 jaar, maar wij gaan ervanuit dat u uw pensioen gelijktijdig wil laten ingaan met uw AOW. Op dat moment eindigt ook uw dienstverband.

Wij verhogen uw pensioen met 2,0%

Normaal gesproken wordt geld elk jaar iets minder waard. Daarom proberen we uw opgebouwde pensioen jaarlijks te verhogen. Onze financiële situatie is in 2021 verbeterd ten opzichte van 2021. Daardoor kunnen we uw pensioen verhogen met 2,0%. Dat betekent dat we uw pensioen gedeeltelijk kunnen laten meestijgen met de stijging van de prijzen in 2021.

Wat betekent dit voor u?

  • U bouwt in 2022 meer pensioen op dan in 2021, maar minder dan het maximum. Hieronder vindt u een voorbeeldberekening.
  • Uw pensioen wordt per 1 januari 2022 verhoogd met 2,0%.
  • U gaat iets meer betalen voor uw pensioen.
  • U bouwt ook meer pensioen op voor uw partner.

Voorbeeldberekening

  2022 2021 maximum opbouw
Pensioengevend jaarsalaris € 35.000 € 35.000 € 35.000
Franchise € 15.859 € 15.583 € 15.859
Pensioengrondslag € 35.000 -
€ 15.859 =
€ 19.141
€ 35.000 -
€ 15.583 =
€ 19.417
€ 35.000 -
€ 15.859 =
€ 19.141
Opbouwpercentage 1,55% 1,4% 1,738%
Jaarlijkse pensioenopbouw € 297 € 272 € 333

De deelnemer in het voorbeeld bouwt in 2022 ongeveer € 25 bruto per jaar aan meer pensioen op dan in 2022, maar € 36 minder dan het maximum. 

Hoe ziet de toekomst er uit?

POB gaat in 2022 opnieuw in overleg met de sociale partners om een plan te maken voor de toekomst. Daarbij moeten we in elk geval ook rekening houden met nieuwe wettelijke voorschriften, zoals de Wet Toekomst Pensioenen. We houden u zo goed mogelijk op de hoogte van de komende wijzigingen.

Meer informatie?

  • Het nieuwe pensioenreglement.
  • Zodra de cijfers voor 2022 zijn ingevoerd in de administratie en de pensioenplanner, kunt u in Mijn Pensioencijfers zien welke gevolgen dit heeft voor uw toekomstig te bereiken pensioen. Wij informeren u via de website en per e-mail over de voortgang daarvan.
  • De cijfers worden ook verwerkt op www.mijnpensioenoverzicht.nl en uiteraard op het Uniform Pensioenoverzicht over 2022. Dit laatste ontvangt u pas in 2023.

Hebt u vragen, neem dan gerust contact met ons op.