Actuele cijfers

Financiële positie

De financiële positie van POB is af te leiden uit de zogeheten dekkingsgraad. De dekkingsgraad wordt uitgedrukt in een percentage. De dekkingsgraad geeft aan hoe financieel gezond we zijn als pensioenfonds. Het is de verhouding tussen ons vermogen en onze verplichtingen.

Ontwikkeling dekkingsgraad

In onderstaande grafiek ziet u hoe de (voorlopige) dekkingsgraden van POB zich de afgelopen maanden hebben ontwikkeld. Onder deze grafiek krijgt u meer uitleg over deze dekkingsgraden en wat zij betekenen.

Deze grafiek is voor een deel gebaseerd op voorlopige cijfers. De definitieve cijfers vindt u terug in de jaarverslagen op de pagina Documenten.

Wat betekenen de percentages?

Een dekkingsgraad van 100% betekent dat een pensioenfonds precies genoeg geld heeft om alle pensioenen uit te betalen, maar op lange termijn geen geld overhoudt voor bijvoorbeeld de administratiekosten of kosten voor vermogensbeheer of het verhogen van de pensioenen.

Welke dekkingsgraden zijn er?

In de grafiek zijn 4 dekkingsgraden opgenomen:

De actuele dekkingsgraad (= zwarte lijn)

Dit is een momentopname aan het einde van elke maand. Op de laatste dag van elke maand maken we de balans op. Alle informatie wordt verzameld en op de tiende werkdag geven we dit voorlopige percentage door aan De Nederlandsche Bank. Vanaf dat moment publiceren we het nieuwe cijfer ook in de grafiek.

De beleidsdekkingsgraad (= donkerblauwe lijn)

Een voortschrijdend gemiddelde van de afgelopen 12 actuele dekkingsgraden. De beleidsdekkingsgraad is bepalend voor het bestuur bij het nemen van besluiten, bijvoorbeeld over het wel of niet verhogen van de pensioenen voor werknemersoud-werknemers en gepensioneerden. Daarnaast is de beleidsdekkingsgraad belangrijk bij waardeoverdrachten. Een pensioenfonds mag een waardeoverdracht alleen in behandeling nemen als de beleidsdekkingsgraad hoger dan 100% is. Voor kleine pensioenen tot € 520,35 (2022) bruto per jaar geldt deze beperking niet.

De vereiste dekkingsgraad (= lichtblauwe lijn)

Deze dekkingsgraad geeft aan of POB een tekort aan reserves heeft. Als de beleidsdekkingsgraad daalt tot onder de vereiste dekkingsgraad, moet ons fonds een herstelplan indienen bij toezichthouder De Nederlandsche Bank (DNB). In dit herstelplan moet staan hoe POB ervoor zorgt dat binnen 10 jaar de beleidsdekkingsgraad weer boven de vereiste dekkingsgraad komt te liggen.

De minimaal vereiste dekkingsgraad (= paarse lijn)

Deze dekkingsgraad is belangrijk bij het bepalen of POB een dekkingstekort heeft. Dit is een absolute ondergrens. Als de beleidsdekkingsgraad op 31 december van 6 opeenvolgende jaren onder deze minimaal vereiste dekkingsgraad ligt, moet ons fonds direct maatregelen nemen. Dan moet ons fonds de pensioenen verlagen. Dit geldt voor alle betrokkenen: de opgebouwde pensioenen gaan dan omlaag, maar ook de pensioenen die op dat moment al uitgekeerd worden. POB doet er alles aan om dat te voorkomen.

Effect lage rente op de dekkingsgraad

De rente is al lange tijd erg laag. Een lage rente is slecht voor de financiële positie van een pensioenfonds. Het is een beetje vergelijkbaar met een lage rente op uw spaarrekening. Is de rente hoog, dan ontvangt u meer geld van de bank en hebt u straks een hoger bedrag over. Is de rente laag, dan houdt u later minder over. Hoe lager de rente, des te meer geld moet ons fonds opzij zetten als een soort buffer, zodat er ook straks nog voor iedere deelnemer pensioen is.