Mijn situatie verandert

Scheiden

U hebt besloten om uit elkaar te gaan. Een vervelende situatie die ook uw pensioen beïnvloedt als u getrouwd bent of een geregistreerd partnerschap hebt. Er gelden regels voor de verdeling van het ouderdomspensioen. Dat is vastgelegd in de ‘Wet Verevening pensioenrechten bij scheiding’. U kunt ook afwijken van de wet door andere afspraken te maken.

Wat is er geregeld?

In de wet zijn 2 zaken geregeld:

  1. Uw ex-partner krijgt een bijzonder partnerpensioen na uw overlijden.
  2. Uw ex-partner heeft recht op de helft van het ouderdomspensioen dat u tijdens de relatie hebt opgebouwd.

1. Partnerpensioen

Het bijzonder partnerpensioen wordt automatisch geregeld. Uw ex-partner kan ervan afzien. Hij of zij ontvangt na uw overlijden dan geen pensioen van ons. Wanneer uw ex-partner dit besluit, stuur ons dan een kopie van het echtscheidingsconvenant. Wij bekijken of we hiermee kunnen instemmen.

2. Ouderdomspensioen

U en uw ex-partner moeten het ouderdomspensioen door de helft delen. Vul het formulier 'Echtscheiding afhandelen' in Mijn Pensioencijfers zo spoedig mogelijk in. Uw pensioen wordt in 2 delen verdeeld. Uw ex-partner krijgt zijn of haar deel van het ouderdomspensioen rechtstreeks van ons. Als uw ex-partner overlijdt, krijgt u weer uw volledige ouderdomspensioen van ons.

Andere afspraken

U kunt ook andere afspraken maken:

  • niet ieder de helft, maar een andere verdeling
  • niet het pensioen dat tijdens het huwelijk of het geregistreerd partnerschap is opgebouwd, maar over een andere periode.
  • een combinatie van 1 en 2
  • het ouderdomspensioen en bijzonder partnerpensioen van uw ex-partner omzetten in een eigen recht op ouderdomspensioen voor uw ex-partner. Dit noemen we ook wel conversieBij conversie komt het pensioen voor uw ex-partner helemaal los te staan van uw eigen pensioen. U krijgt dit recht niet meer terug, ook niet nadat uw ex-partner overleden is..

Maken u en uw ex-partner andere afspraken over de verdeling van het ouderdomspensioen? Binnen de wettelijke mogelijkheden bepaalt u samen wat u redelijk vindt. U moet het beiden met de beslissingen eens zijn. Geef dit zo spoedig mogelijk door via het formulier 'Echtscheiding afhandelen' in Mijn Pensioencijfers.

Rechtstreekse betaling naar uw ex-partner vervalt, indien het formulier niet binnen twee jaar na echtscheiding door ons is ontvangen. Uw ex-partner moet zijn of haar deel dan bij u opvragen.