Soorten pensioen

Partnerpensioen

Wij regelen een uitkering voor uw partner als u komt te overlijden. Dit noemen we ook wel partnerpensioen. Uw partner ontvangt dit pensioen totdat hij of zij overlijdt. Heeft uw partner een eigen inkomen? Dit maakt niet uit voor de hoogte van het partnerpensioen.

Uw partner heeft automatisch recht op partnerpensioen als u, voordat u met pensioen ging:

  • bent getrouwd
  • uw partnerschap hebt geregistreerd bij de gemeente of
  • uw partner bij ons hebt aangemeld en wij uw partner hebben geaccepteerd

Woont u samen? Dan heeft uw partner alleen recht op partnerpensioen als u uw partner vóór uw pensioendatum bij ons hebt aangemeld. 

Bent u al met ouderdomspensioen? Uw partner ontvangt dan ook een slotuitkering na uw overlijden. Deze eenmalige uitkering komt overeen met 2 maandelijkse uitkeringen van het levenslang ouderdomspensioen. Heeft u geen partner?  Dan maken uw gezamenlijke kinderen aanspraak op deze slotuitkering, als zij recht hebben op wezenpensioen.

Andere soorten pensioen

Voor u

Voor uw ex-partner

Voor uw kinderen

Ouderdomspensioen Partnerpensioen Wezenpensioen
Tijdelijk ouderdomspensioen Bijzonder partnerpensioen  
Pensioen bij arbeidsongeschiktheid
Verdeeld ouderdomspensioen  
Voortzetting pensioenopbouw bij arbeidsongeschiktheid