Soorten pensioen

Pensioen bij arbeidsongeschiktheid

Als u in het verleden ziek bent geworden en daardoor niet meer (volledig) kon werken, is er  ook pensioen voor u geregeld. Dit arbeidsongeschiktheidspensioen is een aanvulling van ons op uw arbeidsongeschiktheidsuitkering.

Mogelijk had u recht op deze aanvulling als:

  • het UWV heeft vastgesteld dat u meer dan 35% arbeidsongeschikt bent
  • uw bruto jaarsalaris hoger was dan het maximale jaarloon (€ 71.628 in 2024)

Het arbeidsongeschiktheidspensioen stopte op de dag dat uw WIA-uitkering eindigde of toen u met pensioen ging.

Andere soorten pensioen

Voor u

Voor uw ex-partner

Voor uw kinderen

Ouderdomspensioen Partnerpensioen Wezenpensioen
Tijdelijk ouderdomspensioen Bijzonder partnerpensioen  
Pensioen bij arbeidsongeschiktheid Verdeeld ouderdomspensioen  
Voortzetting pensioenopbouw bij arbeidsongeschiktheid