Nieuws

Wijziging pensioenregeling 2015

Uw pensioenregeling wijzigt per 1 januari 2015, als gevolg van wettelijke wijzigingen. In dit bericht lichten we belangrijke wijzigingen toe.

Pensioenleeftijd naar 67

De pensioenleeftijd wordt verhoogd naar 67 jaar. Dat betekent dat u twee jaar langer pensioen opbouwt. De periode dat u pensioen ontvangt, start twee jaar later. Uw eerder opgebouwde pensioenaanspraken worden omgerekend naar een pensioenleeftijd van 67 jaar. Op het Uniform Pensioenoverzicht (UPO) dat u 2015 van uw pensioenfonds ontvangt, ziet u wat dat voor u betekent. Natuurlijk blijft het pensioenreglement ook de mogelijkheid bieden om eerder met pensioen te gaan. Die keuze is aan u. Met deze beslissing kunnen we de startdatum van uw pensioen eenvoudig laten aansluiten bij uw overige oudedagsvoorzieningen (AOW en/of eventuele aanvullende individuele voorzieningen en/of het einde van uw dienstverband).

Gewijzigde pensioenopbouw

De verhoging van de pensioenleeftijd naar 67 jaar leidt ook tot wijziging van het opbouwpercentage dat fiscaal gezien maximaal is toegestaan. Uw opbouwpercentage voor jaarlijkse opbouw van ouderdomspensioen wijzigt van 1,84% (uitgaande van pensioenleeftijd 65) naar 1,875% (uitgaande van pensioenleeftijd 67).

Maximaal pensioengevend salaris op € 100.000

Verdient u meer dan € 100.000? Dan bouwt u over het bedrag boven € 100.000 geen pensioen meer op in de pensioenregeling van het POB.

Update pensioenplanner

De pensioenplanner wordt op dit moment aangepast naar de nieuwe regeling.