Nieuws

Dekkingsgraad in november 115,7%

De voorlopige dekkingsgraad van het POB was eind november 115,7%. Een maand eerder was dat 115%.

Wat is een dekkingsgraad?

De dekkingsgraad is een percentage. Het geeft de verhouding aan tussen het kapitaal dat het pensioenfonds bezit en het kapitaal dat het fonds nodig heeft om nu en in de toekomst alle (opgebouwde) pensioenen te kunnen uitbetalen. Het POB moet minimaal een dekkingsgraad van zo’n 104% hebben. Bij een dekkingsgraad van bijvoorbeeld 104% heeft het pensioenfonds €1,04 in kas voor elke euro die het aan pensioen moet uitkeren.

Meer informatie

Op de pagina financiële positie krijgt u meer uitleg over de dekkingsgraad en ziet u in een grafiek hoe de dekkingsgraad van het POB zich heeft ontwikkeld. In de grafiek wordt zowel de ongemiddelde dekkingsgraad als de beleidsdekkingsgraadDe gemiddelde dekkingsgraad over de laatste 12 maanden. weergegeven. Dit overzicht wordt elke maand aangepast.