Nieuws

AOW-leeftijd stijgt niet verder in 2023

AOW is pensioen van de overheid vanaf een bepaalde leeftijd voor iedereen die in Nederland heeft gewoond en/of gewerkt. U kunt niet kiezen wanneer uw AOW-pensioen ingaat. De ingangsdatum hangt af van uw geboortedatum.

De leeftijd waarop u voor het eerst AOW ontvangt, gaat in stappen omhoog naar 67 jaar en 3 maanden in 2022. Hoe langer we met zijn allen leven, des te later ontvangen we voor het eerst AOW-pensioen. Op die manier wil de overheid de AOW-uitkering betaalbaar houden. Het kabinet neemt elk jaar een besluit over een eventuele verhoging van de AOW-leeftijd en kijkt daarbij 5 jaar vooruit.

Cijfers over de levensverwachting

De minister heeft nu besloten om de AOW-leeftijd in 2023 niet te verhogen. Aanleiding zijn nieuwe cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) over de levensverwachting. Daaruit blijkt dat 65-plussers gemiddeld wel langer leven, maar niet zoveel. Het CBS verwacht dat 65-jarigen in 2024 gemiddeld nog 20,63 jaar leven. Dat is een halve maand langer dan de verwachting van vorig jaar.

Omdat die stijging niet zo groot is, hoeft de AOW-leeftijd niet te worden verhoogd. Vorig jaar besloot het kabinet ook al dat de AOW-leeftijd niet hoeft te stijgen.

Hoe stijgt de AOW-leeftijd?

Het kabinet heeft in 2012 besloten de AOW-leeftijd in stappen te verhogen. In 2018 krijgt u voor het eerst AOW als u 66 jaar wordt:

  • in 2019 is de AOW-leeftijd 66 jaar en vier maanden
  • in 2020 is de AOW-leeftijd 66 jaar en acht maanden
  • in 2021 is de AOW-leeftijd 67 jaar
  • in 2022, 2023 en 2024 is de AOW-leeftijd 67 jaar en drie maanden

Wanneer gaat uw AOW in?

Op de website van de Sociale Verzekeringsbank kunt u checken wanneer uw AOW (naar verwachting) ingaat. Hebt u vragen over de AOW? Kijk dan op de website van de Sociale Verzekeringsbank.

Meer informatie

Behalve AOW, krijgt u straks ook pensioen van ons fonds. De ingangsdatum van uw pensioen bij ons fonds staat niet vast. Die kunt u kiezen. Op deze website leest u welke keuzes u hebt. Hebt u hierover vragen? Neem dan contact op met onze helpdesk. Onze medewerkers helpen u graag.

Bron: SVB