Nieuws

Geen pensioenakkoord, wat merkt u daarvan?

De onderhandelingen tussen sociale partners over een nieuw pensioenstelsel zijn eind november vastgelopen. De regering, werkgeversorganisaties en vakbonden zijn niet tot een akkoord gekomen voor een nieuw pensioenstelsel. Wat betekent dit voor u?

Dit betekent dat het Nederlandse pensioenstelsel voorlopig niet verandert. Uw pensioenopbouw blijft zoals hij is. Ook als u gepensioneerd bent, wijzigt er niets.

De gevolgen liggen meer in de toekomst. Doordat er geen akkoord is, veranderen ook de rekenregels niet voor het bepalen van de financiële positie van pensioenfondsen. Dat betekent voor alle fondsen dat een verhoging van de pensioenen moeilijk blijft.
Voor sommige fondsen betekent dit ook dat het spannend blijft of ze de pensioenen in 2020 moeten verlagen. Het uitblijven van een verhoging of het doorvoeren van een verlaging zijn slecht nieuws voor alle betrokkenen. Een gepensioneerde voelt dat direct in de portemonnee, maar ook werknemers hebben hier last van: voor hen is er straks minder pensioen.

Welke onderwerpen stonden op de agenda?

Dit waren de 4 belangrijkste onderwerpen waarover de partijen het niet eens werden.

1. AOW-leeftijd

Als we met zijn allen langer leven, krijgen we langer pensioen. Dat is duur. Dus is afgesproken dat de AOW-leeftijd stijgt als we gemiddeld langer leven. De AOW-leeftijd is in 2019 66 jaar en 4 maanden. De vakbonden wilden de AOW-leeftijd bevriezen op 66 jaar. Maar dat vindt de regering te duur.

2. Premie

Alle werknemers betalen dezelfde premie. Dat lijkt eerlijk, maar de premie van een jongere kan langer belegd worden en levert dus meer op. Als jongere betaal je naar verhouding dus meer en als oudere minder. Toen mensen nog hun hele leven bij dezelfde werkgever werkten, was dat niet zo’n probleem. Maar tegenwoordig wisselen werknemers vaker van baan of besluiten ze een eigen bedrijf te starten. Het aanpassen van de premie gaat veel geld kosten om de groep werknemers te compenseren die halverwege hun loopbaan zijn.

3. Rekenrente

Pensioenfondsen moeten rekenen met een risicovrije rente. Daarmee bepalen fondsen hoeveel geld ze in kas moeten hebben om ook in de verre toekomst pensioenen te kunnen uitbetalen. Deze rekenrente is nu heel laag. Daardoor is de dekkingsgraad laag, terwijl er wel veel vermogen is. Vakbond FNV wil dat de rekenrente wordt verhoogd. Dan hoeven fondsen minder in kas te houden en kunnen de pensioenen omhoog. Nadeel is dat er dan minder buffers zijn voor toekomstige generaties.

4. Pensioen voor ZZP’ers

Het kabinet en de bonden werden het tenslotte ook niet eens over een pensioenoplossing voor de stijgende groep zelfstandigen die geen pensioen opbouwen via hun werk.

Hoe nu verder?

Op dit moment is het nog niet duidelijk of en hoe de partijen verder praten. Als er nieuwe ontwikkelingen zijn, brengen wij u op de hoogte.