Nieuws

Minister: pensioen bij scheiding automatisch regelen

De verdeling van het pensioen na een scheiding is voor veel mensen een probleem. Of de ex-partners komen er niet uit óf ze vergeten om het pensioen te verdelen en dan moeten ze het (veel) later alsnog samen zien op te lossen.

Als één van de ex-partners niet wil meewerken, kan dat tot vervelende situaties leiden. Uit onderzoek blijkt dat in 20-40% van de scheidingen het geval. Geen ideale situatie, vindt minister Koolmees van Sociale Zaken. Hij wil daarom de wet wijzigen.

Hoe is het nu geregeld?

In de wet is geregeld dat een ex-partner recht heeft op de helft van het opgebouwde ouderdomspensioen tijdens het huwelijk en op een bijzonder partnerpensioen voor de ex-partner als de deelnemer komt te overlijden. Stellen kunnen hiervan afwijken. Dan moeten ze hun afspraken vastleggen in een echtscheidingsconvenant.

  • Wie gaat scheiden (of zijn geregistreerd partnerschap beëindigt) heeft twee jaar de tijd om deze afspraken rondom het pensioen aan het pensioenfonds door te geven. Dan zorgt het fonds ervoor dat het deel van het pensioen dat voor de ex-partner is, wordt uitgekeerd aan de ex-partner vanaf de pensioendatum van de deelnemer.
  • Worden afspraken niet binnen die twee jaar doorgegeven? Dan weet het fonds niet welke afspraken er liggen en keert het fonds het pensioen uit aan de deelnemer. Die moet het pensioendeel voor de ex-partner vanaf zijn pensioendatum zelf uitbetalen aan zijn ex-partner.

Het pensioenfonds zorgt er wel automatisch voor dat het bijzonder partnerpensioen geregeld is. Dit is een pensioen voor de ex-partner, als de deelnemer komt te overlijden. Woont u in het buitenland? Dan gaat dit niet automatisch. Geef uw scheiding dan zelf door.

Als u samenwoont en uit elkaar gaat, dan gelden er andere regels.

Wat wil de minister?

De minister wil dat pensioenfondsen de verdeling van het ouderdomspensioen automatisch gaan regelen. Ontvangt het fonds geen bericht van de deelnemer of van zijn ex-partner? Dan moet het fonds automatisch het pensioen verdelen en zorgen voor de uitkering aan de ex-partner. Het gaat daarbij om zogeheten conversie.

Wanneer is het geregeld?

Dit moet worden opgenomen in de wet. Een voorstel voor aanpassing van die wet wil de minister in de loop van 2019 aan de Tweede Kamer voorleggen. Tot die tijd gelden de huidige regels. Gaat u scheiden? Lees de informatie hierover op deze website.