Nieuws

Ontvangt u pensioen? Bekijk dan uw jaaropgave!

Als u van ons fonds een pensioen ontvangt, krijgt u elk jaar een opgave van uw pensioen over het afgelopen jaar.

Deze jaaropgave met betaalspecificatie hebt u eind januari ontvangen. Bewaar hem goed. U hebt de gegevens uit de jaaropgave nodig voor uw belastingaangifte.

Wat staat op de jaaropgave?

  • Wat u vorig jaar in totaal aan pensioenuitkering van ons fonds hebt ontvangen in bruto bedragen.
  • De loonheffing: dit is het bedrag dat u in totaal aan belasting en premies hebt afgedragen.
  • Welke bijdrage u hebt gedaan aan de Zorgverzekeringswet (ook wel: inkomensafhankelijke bijdrage Zvw).

Bij de jaaropgave ontvangt u een toelichting. Hierin leest u op basis van welke gegevens uw jaaropgave is samengesteld.

Wijzigingen per 1 januari 2018

Per 1 januari 2018 heeft de overheid 2 tarieven aangepast:

  1. Uw bijdrage aan de Zorgverzekeringswet (Zvw) is verhoogd van 5,4% naar 5,65%. Dit percentage betaalt u over uw pensioeninkomen (tot € 54.614). Door de verhoging gaat uw netto pensioen omlaag.
  2. De inkomstenbelasting verandert. Afhankelijk van uw inkomen gaat u iets meer of iets minder belasting betalen. Lees meer hierover op de website Wijzer in Geldzaken.

Uw netto pensioen bij het POB in 2018

Ons fonds keert uw pensioen netto uit. Dat betekent dat wij op uw bruto pensioen loonheffing (= belasting en premie volksverzekeringen) én de Zvw-bijdrage moeten inhouden. Voor de meeste gepensioneerden van ons fonds leidt de combinatie van hogere belastingheffing en een hogere Zvw-bijdrage tot een lager netto pensioen in 2018.

Te veel betaald?

Na 2018 kan blijken dat op uw totale inkomen (pensioen, AOW-pensioen, Anw, WAO/WIA of salaris) een te hoge inkomensafhankelijke bijdrage is ingehouden. Dan betaalt de Belastingdienst automatisch terug wat u te veel hebt betaald. Dat gebeurt op basis van de gegevens die de Belastingdienst krijgt van uitkeringsinstanties, verzekeraars en/of werkgevers. U hoeft hiervoor niets te doen.

Wat moet u doen?

U hebt de jaaropgave nodig om uw belastingaangifte te kunnen doen. Bent u hem kwijt? Geen nood. Uw jaaropgave wordt ook achter de inlog van deze website geplaatst. Log in en bekijk uw jaaropgave online in de beveiligde omgeving Mijn Pensioencijfers

Hebt u uw e-mail adres nog niet eerder doorgegeven? Doe dat nu via Mijn Pensioencijfers.

Hebt u vragen over uw jaaropgave? Neem dan contact met ons op. Onze medewerkers helpen u graag.