Nieuws

Pensioen en scheiding: voorkom vervelende verrassingen

Er zijn dan ook veel misverstanden over de verdeling van pensioen bij scheiding. We hebben enkele veel voorkomende misverstanden voor u op een rij gezet (met uitleg hoe het wél zit).

Misverstanden

1. Uw ex-partner heeft nergens recht op, want u was getrouwd op huwelijkse voorwaarden
Uw ex-partner heeft recht op een deel van het ouderdomspensioen dat u tijdens het huwelijk hebt opgebouwd. Het is mogelijk om andere afspraken te maken in het echtscheidingsconvenant. Spreekt u niets af, dan heeft uw ex-partner recht op de helft van dit bedrag vanaf het moment dat u met pensioen gaat. Het maakt daarbij niet uit of u was getrouwd in gemeenschap van goederen of op huwelijkse voorwaarden. Tenzij in de huwelijkse voorwaarden is vastgelegd dat uw ex-partner afziet van zijn of haar rechten.
Bij een scheiding krijgt uw ex-partner verder recht op partnerpensioen (ook wel: bijzonder partnerpensioen). Ook daarbij maakt het niet uit of u was getrouwd in gemeenschap van goederen of op huwelijkse voorwaarden. Uw ex-partner kan overigens wel afstand doen van bijzonder partnerpensioen. Dat is een keuze.

2. Als u niets zegt, vist uw ex-partner automatisch achter het net
Om straks het verdeelde pensioen rechtstreeks te kunnen uitkeren aan u én uw ex-partner, moet u ons fonds informeren. Geef binnen 2 jaar na uw scheiding aan ons door welke afspraken u met uw ex-partner hebt gemaakt (via het formulier in Mijn Pensioencijfers). Is deze termijn verstreken? Dan moet u nog steeds een deel van het pensioen dat is opgebouwd tijdens het huwelijk afstaan aan uw ex-partner. Uw ex-partner houdt daar recht op. Alleen moet u het zelf elke maand uitbetalen aan uw ex-partner. De ervaring leert dat dit in de praktijk veel rompslomp oplevert met soms de tussenkomst van advocaten en deurwaarders.

3. Uw ex-partner heeft alleen kleine pensioenpotjes: dat is de moeite niet waard
Steeds meer werknemers bouwen diverse kleine pensioenpotjes op, doordat ze vaak wisselen van baan. Deze kleine pensioenpotjes laten mensen bij een scheiding vaak buiten beschouwing . Bij elkaar opgeteld, kan het echter wel een groot bedrag vormen.

4. Uw ex-partner heeft altijd recht op een uitkering als u overlijdt. En omgekeerd.
Als degene die pensioen heeft opgebouwd overlijdt, is er in principe een uitkering voor de nabestaanden (partner, ex-partner en kinderen). Maar of dat ook echt gebeurt, hangt af van de pensioenregeling. Soms bouwt u een spaarpot op (op ‘opbouwbasis’) waaruit de uitkering wordt betaald. Maar als de uitkering voor nabestaanden is geregeld als een soort verzekering (op ‘risicobasis’), dan ontvangt de ex-partner niets. Bij ons fonds is het partnerpensioen geregeld als spaarpot.

5. Conversie is altijd voordeliger
Behalve het pensioen verdelen of afzien van uw rechten, is er nog een derde optie: conversie. In dat geval wordt het deel van het pensioen waar uw ex-partner recht op heeft, losgekoppeld van uw pensioen. De waarde hiervan wordt dan omgezet in één zelfstandig pensioenrecht voor uw ex-partner. Hieraan kleven voor- en nadelen voor u en voor uw ex-partner.

6. Als u hertrouwt, heeft uw ex-partner pech 
Als u hertrouwt, heeft dat geen invloed op het pensioen dat is geregeld voor uw ex-partner. Een eventuele nieuwe partner krijgt recht op het partnerpensioen minus het deel voor uw ex-partner. Het kan zijn dat uw nieuwe partner na uw overlijden daardoor minder krijgt dan uw ex-partner.

Meer informatie

Lees alles over scheiden en pensioen op deze website. Wilt u een scheiding doorgeven? Log in en vul het formulier in dat u vindt in de beveiligde omgeving Mijn Pensioencijfers. Bent u ex-partner van een deelnemer aan ons fonds en wilt u een scheiding melden? Stuur ons dan uw echtscheidingsconvenant. 

Hebt u vragen over uw pensioen? Neem contact met ons op. Onze medewerkers helpen u graag.