Nieuws

Verhoging pensioenen per 1 januari 2019

Op 1 januari 2018 hebben we de (opgebouwde) pensioenen met 0,5% verhoogd. Nu heeft het bestuur besloten om de (opgebouwde) pensioenaanspraken per 1 januari 2019 weer te verhogen (ook wel: toeslag te verlenen of te indexeren). Het gaat om een verhoging van 1,3%.

Elk jaar een besluit

We streven ernaar om de (opgebouwde) pensioenen elk jaar te verhogen. Met een verhoging willen we ervoor zorgen dat uw (opgebouwde) pensioen zoveel mogelijk meegroeit met de loon- of prijsstijgingen (inflatie) en zo zijn waarde houdt. Dit jaar zijn de prijzen met 1,9% gestegen. De verhoging is voorwaardelijk; u hebt er geen recht op. Het bestuur neemt hierover elk jaar een besluit.

Alleen als er genoeg geld is

De verhoging van uw (opgebouwde) pensioen is afhankelijk van de financiële positie van ons pensioenfonds. Wij verhogen de pensioenen alleen als er genoeg reserves zijn en de financiële positie dus goed genoeg is.

Daarbij moet het bestuur rekening houden met de wettelijke regels die per 1 januari 2015 zijn vastgelegd. Daarin staat onder meer dat een pensioenfonds de pensioenen (gedeeltelijk) mag verhogen als de beleidsdekkingsgraad hoger is dan 110%. Ons fonds had op 30 september 2018 een beleidsdekkingsgraad van 118,9%. Wij mogen uw pensioen volledig (in dit geval met 1,9%) verhogen als  onze beleidsdekkingsgraad hoger is dan 125%. 

Meer informatie

Meer weten? Kijkt u dan bij Verhoging Pensioen. Alle regels die ons fonds hanteert bij het bepalen van de pensioenverhoging vindt u in onze ABTN. Onze actuele financiële positie ziet u in deze grafiek .

Bron: Bestuur