Nieuws

Wat wijzigt er aan uw pensioen in 2019?

Het antwoord op deze vraag is kort. Bijna niets. We hebben u al laten weten dat uw pensioenaanspraken per 1 januari 2019 met 1,3% worden verhoogd. U gaat 0,10% minder premie betalen. Hieronder vindt u een overzicht van de belangrijkste gegevens.

  2018 2019
Verhoging 0,5% 1,3%
Franchise Het bedrag dat van uw salaris wordt afgetrokken bij de berekening van uw pensioen, omdat u later ook AOW ontvangt. € 14.297 € 14.769
Maximaal pensioengevend salaris € 105.075 € 107.593
Opbouwpercentage 1,738% 1,738%
Pensioenpremie 19,7% 19,7%
Uw bijdrage 7,58% van uw salaris 7,48% van uw salaris
Pensioenleeftijd De leeftijd die pensioenuitvoerders gebruiken voor het berekenen van de pensioenpremie die je als werknemer betaalt. De pensioenrichtleeftijd staat los van de leeftijd waarop de AOW ingaat.    67 67 
Afkoopgrens klein pensioen* € 474,11 € 484,09

* Dit is ook het grensbedrag waaronder het pensioen automatisch overgedragen wordt aan het nieuwe pensioenfonds of verzekeraar als u uit dienst gaat en ergens anders pensioen opbouwt.

Wie beslist over de pensioenregeling?

De werkgeversorganisatie VOB en de vakbonden (de sociale partners) beslissen over de pensioenregeling en volgen daarbij uiteraard de wettelijke voorschriften. 

Wat is er besloten?

De sociale partners hebben besloten dat de pensioenleeftijd voor 2019 67 jaar blijft. Het opbouwpercentage blijft 1,738%. Dat is het maximum bij de vastgestelde pensioenleeftijd. U betaalt in 2019 iets minder premie, namelijk 7,48% in plaats van 7,58% in 2018. Als u (gedeeltelijk) arbeidsongeschikt bent, dan is uw pensioenopbouw (gedeeltelijk) premievrij.

Uw pensioen(aanspraken) worden verhoogd

Normaal gesproken wordt geld elk jaar iets minder waard. Daarom proberen we uw opgebouwde pensioen jaarlijks te verhogen. In 2018 is dat voor het eerst in een aantal jaren gelukt. Ook in 2018 is onze financiële situatie weer verbeterd. Daarom kunnen we uw pensioen(aanspraken) per 1 januari 2019 opnieuw verhogen met 1,3%. Bent u gepensioneerd? Dan wordt uw verhoogde pensioen voor het eerst uitbetaald in januari 2019. 

Toekomst

In 2020 gaat het POB opnieuw in overleg met de sociale partners om tot overeenstemming te komen over de pensioenregeling en de premie naar de toekomst toe. Bij dat overleg moet rekening worden gehouden met nieuwe wettelijke voorschriften. We houden u zo goed mogelijk op de hoogte.