Nieuws

AOW-leeftijd stijgt minder snel

Tot 2022 stijgt de AOW-leeftijd niet. Daarna stijgt de AOW-leeftijd naar 67 jaar in 2024. Dat is nu bij wet geregeld. Vervolgens stijgt de AOW-leeftijd met 8 maanden als de levensverwachting één jaar stijgt. 

De nieuwe regels voor de AOW-leeftijd gaan in op 1 januari 2020. Iedereen die op die datum ten minste 66 jaar en 4 maanden oud is, krijgt per die datum AOW. Dat was 66 jaar en 8 maanden. De AOW-leeftijd stijgt pas weer vanaf 2022:

Jaar AOW-leeftijd volgens oude regels AOW-leeftijd volgens nieuwe regels
2020 66 jaar en 8 maanden 66 jaar en 4 maanden
2021 67 jaar 66 jaar en 4 maanden
2022 Gekoppeld aan stijging levensverwachting 66 jaar en 7 maanden
2023 Gekoppeld aan stijging levensverwachting 66 jaar en 10 maanden
2024 Gekoppeld aan stijging levensverwachting 67 jaar

En uw pensioen van POB?

Uw pensioen van POB kent een andere richtleeftijd. Deze is 67 jaar. U móet niet met pensioen op deze standaard pensioenleeftijd. U kunt ervoor kiezen uw pensioen eerder of juist later in te laten gaan. Voor uw AOW kunt u dat níet kiezen. Die gaat in op uw AOW-leeftijd.

Let op: in de cao staat dat uw dienstverband eindigt op uw AOW-leeftijd. Dat is dus vanaf 2020 op 66 jaar en 4 maanden. Wilt u langer doorwerken, bijvoorbeeld tot uw 67ste, dan hebt u daarvoor toestemming nodig van uw werkgever.Wij gaan ervanuit dat u uw pensioen van ons fonds wil laten starten vanaf het moment dat u AOW ontvangt. Daarover krijgt u ongeveer een half jaar voor uw AOW-leeftijd van ons een brief. Wilt u uw pensioen eerder of later laten starten, neem dan tijdig contact met ons op. 

Afspraken nieuw pensioenstelsel

Het kabinet, de werkgevers en de vakbonden maakten afspraken voor een nieuw pensioenstelsel. De nieuwe regels voor de AOW-leeftijd volgen uit die afspraken. De nieuwe regels liggen vast in de wet ‘Temporisering verhoging AOW-leeftijd’. De Eerste Kamer heeft deze wet aangenomen op 2 juli 2019.