Nieuws

Uw huis en uw pensioen

Kunt u blijven wonen in het huis waar u nu woont als u met pensioen gaat? Het maakt daarbij veel verschil of u een koop- of een huurwoning hebt.

Koopwoning en pensioen

Woont u in een koopwoning en hebt u een hypotheek? Kijk dan nu alvast hoeveel geld u kwijt bent aan uw woning als u straks met pensioen gaat. U kunt deze uitgavenpost verlagen door uw hypotheek helemaal of gedeeltelijk af te lossen voordat u stopt met werken. Op deze manier bouwt u bovendien spaargeld op voor de periode na uw pensioen.

Huurhuis en pensioen

Hebt u een huurhuis? Dan is het financiële plaatje anders. U hebt minder mogelijkheden dan bij een koophuis. U betaalt tijdens de looptijd van het huurcontract in principe dezelfde huurprijs (los van huurverhogingen). Wordt het huurcontract verlengd? Dan kan de huur verder stijgen. Bij een daling van het inkomen, bijvoorbeeld als uw pensioen ingaat, kunt u recht hebben op (meer) huurtoeslag. U kunt op de website van de Belastingdienst checken of u recht hebt op huurtoeslag.

Bron: Wijzer in Geldzaken