Nieuws

Geboorteverlof en uw pensioen

Krijgen u en uw partner een kindje? Dan kunt u als partner van de moeder vanaf nu vijf weken aanvullend geboorteverlof opnemen. Dit is extra verlof naast de vijf dagen die u sowieso al krijgt. Uw werkgever mag dit geboorteverlof niet weigeren.

Tijdens uw geboorteverlof betaalt UWV 70% van uw salaris (tot een bepaald maximum). Uw werkgever kan dit aanvullen, maar is dat niet verplicht.

Wat moet u hiervoor doen?

Vraag uw geboorteverlof vier weken van tevoren bij uw werkgever aan. Check de informatie over het geboorteverlof op Rijksoverheid.nl.

En uw pensioen?

Uw pensioenopbouw loopt tijdens het geboorteverlof gewoon door alsof u uw volledige uren per week werkt. Dat is vastgelegd in de huidige cao, die is verlengd tot medio 2021. Er is nog geen besluit genomen over wat er daarna gebeurt met de pensioenopbouw tijdens het geboorteverlof. Als dat bekend is, publiceren we dit op deze website.

En het partnerpensioen?

Behalve pensioen voor uzelf is er ook een uitkering geregeld voor partner en kind(eren) als u komt te overlijden. Dat heet partnerpensioen en wezenpensioen. Overlijdt u tijdens uw geboorteverlof? Dan krijgen uw nabestaanden van ons een uitkering.

Bij arbeidsongeschiktheid

Ook houdt u recht op pensioen als u arbeidsongeschikt wordt tijdens uw geboorteverlof.