Nieuws

In memoriam: Marius Boom

Ons bereikte het droevige bericht dat Marius Boom op 15 augustus is overleden. Marius was tot 2012 bestuursvoorzitter van ons pensioenfonds. Hij was 78 jaar.

Na zijn afscheid bij het fonds vertrok hij naar zijn huis in Frankrijk. Helaas kwam toen al spoedig het bericht dat hij ongeneeslijk ziek was. Eldert Grootendorst, eveneens oud-bestuurder, herinnert hem zich als een betrokken man: “Het was prettig om met hem samen te werken. Hij had een open oor en wilde altijd zoeken naar een oplossing waarbij alle partijen voldoende aan hun trekken kwamen.”

Wij wensen zijn nabestaanden veel sterkte.

Margreet Teunissen, bestuursvoorzitter POB
namens het bestuur, de Raad van Toezicht en het Verantwoordingsorgaan