Nieuws

Uw pensioen & corona

Covid-19 ofwel het corona virus heeft voor veel onrust gezorgd op de financiële markten. Het virus is in korte tijd uitgegroeid tot een pandemie. De ongerustheid van beleggers is omgeslagen in paniek en daardoor krijgen de aandelenbeurzen flinke klappen. Ook daalt de rente. Met als gevolg dat de dekkingsgraden van pensioenfondsen dalen.

In dit nieuwsbericht informeren we u over de gevolgen van de ontwikkelingen op de financiële markten voor de financiële situatie van het pensioenfonds. U leest welke voorzorgsmaatregelen wij als bestuur hebben getroffen om ervoor te zorgen dat onze bedrijfsvoering door gaat. We volgen de ontwikkelingen proactief.

Beleggingsportefeuille

Onze beleggingsportefeuille monitoren we op dagbasis. We komen als bestuur regelmatig bij elkaar om te bespreken of en welke maatregelen we moeten treffen. Als gevolg van de pandemie is ook de dekkingsgraad van ons pensioenfonds gedaald. We zien vooralsnog geen reden om ons beleggingsbeleid aan te passen. In ons beleggingsbeleid hebben we per beleggingscategorie marges vastgesteld. We zitten nog binnen die marges. In deze onzekere tijden willen we geen paniekvoetbal spelen. Vanzelfsprekend blijven we alles kritisch volgen.

Bedrijfsvoering

We zorgen ervoor dat onze bedrijfsvoering zo veel mogelijk door gaat. Dat betekent dat we digitaal vergaderen, zodat we belangrijke besluiten kunnen blijven nemen. We houden ook in de gaten welke maatregelen de organisaties waar we nauw mee samenwerken treffen. We zien hier geen problemen. Alle maatregelen die ze kunnen treffen hebben ze getroffen zonder dat daardoor de dienstverlening aan ons in gevaar komt. Onze uitvoerder AZL heeft bijvoorbeeld gegarandeerd dat de pensioenen gewoon uitbetaald worden.

In control

We zijn in control, maar we hebben geen grip op de ontwikkelingen op de markten. Er is grote onzekerheid. In de komende dagen gaan we de risico’s van deze pandemie verder in kaart brengen. Zodra we maatregelen treffen, informeren we u.