Nieuws

Vacature voor gepensioneerde in het verantwoordingsorgaan

Ons pensioenfonds heeft een vacature voor een vertegenwoordiger van pensioengerechtigden in het verantwoordingsorgaan. Mevrouw Verhagen is de huidige vertegenwoordiger. Haar termijn loopt op 1 juli 2020 af, maar zij stelt zich herkiesbaar. Als u ook geïnteresseerd bent, dan kunt u zich kandidaat stellen voor deze vacature.

Wie kan zich kandidaat stellen?

U kunt zich kandidaat stellen voor het verantwoordingorgaan, als u pensioengerechtigd bent bij het POB. Natuurlijk hebt u bijzondere interesse in pensioen. De zittingstermijn voor de vacature is 3 jaar.

klik hier voor meer informatie.