Nieuws

Wat vindt u belangrijk voor uw nieuwe pensioenregeling?

Met de komst van een nieuw Nederlands pensioenstelsel verandert in de komende jaren ook uw pensioenregeling bij POB. Het gaat om uw inkomen voor later. Daarom willen we onze nieuwe pensioenregeling zo goed mogelijk laten aansluiten bij uw voorkeuren. We organiseerden een online onderzoek om te weten te komen wat u belangrijk vindt. De resultaten lieten zien dat het huidige beleid aansluit bij de (beleggings)voorkeuren van de deelnemers van ons fonds. Dat is goed nieuws. We gebruiken dit onderzoek ook bij het maken van keuzes voor onze nieuwe pensioenregeling. Die gaat naar verwachting in 2024 in.

De werknemers- en werkgeversorganisaties bepalen samen hoe de nieuwe pensioenregeling er uit gaat zien. Daarbij gebruiken ze de resultaten van dit onderzoek als achtergrond. Wij zijn als pensioenfonds verantwoordelijk voor wat er gebeurt met het pensioen dat u al hebt opgebouwd. Bent u met pensioen? Dan zorgen we voor uw pensioenuitkering, nu en in de toekomst. Hieronder vindt u een greep uit de resultaten van het onderzoek.

AOW en pensioen zijn niet de enige inkomensbron

Uw pensioen bestaat in elk geval uit AOW en een pensioenuitkering van POB. Veel medewerkers van bibliotheken hebben daarnaast een partner met een pensioen. Het kan ook zijn dat ze zelf nog pensioen hebben opgebouwd bij een andere werkgever. Of ze hebben een ander spaarpotje.

Gemiddeld risico met beleggingen voor pensioen

De meeste medewerkers van bibliotheken willen een gemiddeld risico nemen met de beleggingen voor hun pensioen. Dat geldt voor elk inkomen. Jongeren willen wat meer risico nemen. Voor de gepensioneerden en oud-medewerkers geldt dat ze niet meer risico willen nemen dan gemiddeld. Zelfs als dat betekent dat de kans op een verhoging van het pensioen kleiner wordt. Medewerkers en gepensioneerden vinden het prettig dat experts bepalen hoe hun pensioen wordt belegd.

Samen de lusten en de lasten dragen

De meeste mensen vinden het belangrijk om samen de lusten en de lasten van de pensioenregeling te dragen. Zowel tussen generaties als tussen medewerkers, oud-medewerkers en gepensioneerden.

Hoe nu verder?

De werknemers- en werkgeversorganisaties zijn aan zet. Zij overleggen samen hoe de nieuwe pensioenregeling er uit gaat zien. Daarna bekijken we als pensioenfonds hoe we omgaan met het pensioen dat u al hebt opgebouwd. Het spreekt voor zich dat we u informeren als er nieuws is.

Bedankt!

Meer dan 1.500 mensen deden mee aan het onderzoek. Hebt u meegedaan? Dan willen we u daar graag voor bedanken.

Achtergrond

Naar verwachting gaat de wet voor het nieuwe pensioenstelsel in op 1 januari 2023. Wij streven ernaar om in 2024 over te stappen naar een nieuwe pensioenregeling. Dit betekent dat werknemers- en werkgeversorganisaties en POB in de komende periode belangrijke keuzes voor uw pensioenregeling maken. Bijvoorbeeld hoeveel risico we nemen bij het beleggen van uw pensioengeld. Of over het delen van mee- en tegenvallers tussen u en uw (oud-)collega’s. Maar ook in hoeverre u straks zelf keuzes kunt maken in uw pensioenregeling.