Nieuws

Keuze gemaakt: sociale partners kiezen voor solidaire pensioenregeling

We krijgen een nieuw pensioenstelsel. De sociale partners in de sector Openbare Bibliotheken hebben een belangrijke stap gezet op weg naar dit nieuwe pensioenstelsel. Eind maart 2022 hebben zij gekozen voor een solidaire pensioenregeling.

 

Premieregelingen
In het nieuwe pensioenstelsel wordt pensioen opgebouwd in een premieregeling. Dit betekent dat er een persoonlijk pensioenkapitaal wordt opgebouwd, een pot geld dus, waaruit later uw pensioen wordt uitgekeerd. Hierbij kunt u beter dan in de huidige regeling zien hoe uw pensioenkapitaal meebeweegt met de economie en wat u aan uitkering kan verwachten.

2 soorten premieregelingen
In het nieuwe stelsel bestaan er straks nog maar twee soorten pensioenregelingen, de solidaire regeling en de flexibele regeling. Beide zijn premieregelingen. De solidaire regeling lijkt het meest op de huidige pensioenregeling van ons fonds. Het pensioen wordt samen belegd en risico’s (bijvoorbeeld beleggingsrisico’s) worden met elkaar gedeeld. De flexibele premieregeling is meer individueel. Hierbij kan de deelnemer meer ‘eigen’ keuzes maken, maar dat betekent ook meer risico lopen.

Keuze voor het solidaire contract
De sociale partners hebben na gezamenlijk overleg voor de solidaire regeling gekozen. De keuze sluit ook aan bij de uitkomsten van het onderzoek dat POB in 2021 heeft gedaan, waarbij naar voren kwam dat de meeste deelnemers risico’s met elkaar willen delen. Meer informatie over deze keuze en de solidaire regeling vindt u hier. 

Hoe nu verder?
Het komende jaar werken sociale partners en het bestuur van POB de nieuwe pensioenregeling op basis van een solidaire premieovereenkomst verder uit. Het is de bedoeling dat de nieuwe pensioenregeling op 1 januari 2024 in werking treedt, als de wetgeving op tijd is uitgewerkt.

U hoeft zelf niets te regelen. Wij houden u in de tussentijd zo goed mogelijk op de hoogte.

Wilt u nu al meer informatie? Actuele informatie over de nieuwe regels voor uw pensioen vindt u hier