Nieuws

Een lager pensioenbedrag dan verwacht! Hoe kan dat?

Voordat u met pensioen gaat, krijgt u van ons informatie over uw pensioenbedrag en de keuzes die u hebt. Mogelijk bent u ook zelf aan de slag gegaan in de Pensioenplanner om berekeningen te maken met de keuzes die u hebt om uw pensioen op maat te maken. Zo kreeg u van elke keuze een inschatting van de invloed op het pensioenbedrag. Uw uiteindelijke keuze gaf u vervolgens aan ons door.

Let op: Mogelijk lager pensioenbedrag in 2024 dan in 2023!

Het pensioenbedrag dat u werkelijk krijgt in 2024 (of later), kan ruim lager zijn dan het bedrag dat u zag in de Pensioenplanner in 2023. Voor u met de Pensioenplanner aan de slag ging, kreeg u ook een melding dat de bedragen nog konden veranderen.

Waarom een ander pensioenbedrag?

De bedragen die u ziet in De Pensioenplanner zijn bedragen die op dat moment bij ons bekend zijn. Deze bedragen zijn opgebouwd uit verschillende gegevens die nog kunnen veranderen. Hierdoor kan uw pensioenbedrag (ruim) hoger of lager uitvallen.

Deze gegevens zijn van invloed op uw pensioenbedrag

  • Wijzigingen in uw gegevens, bijvoorbeeld uw salaris of een scheiding
  • Pensioenreglement
  • Belastingtarieven
  • Rekenrente en levensverwachting (waarop de factoren worden vastgesteld)
  • AOW-bedrag

Ruim lager of hoger pensioenbedrag

Hoeveel u precies krijgt, is pas bekend als alle gegevens waarmee wij uw pensioen berekenen verwerkt zijn. De bedragen die u nu ziet, zijn op basis van de gegevens die nu bij ons in het systeem bekend zijn en zijn gebaseerd op het huidige pensioenreglement.

Of u rekent met de juiste bedragen en gegevens is afhankelijk van:

  • Het moment dat u de berekening maakt
  • Het moment dat u aangeeft dat u met pensioen wil gaan
  • Het moment dat u werkelijk met pensioen gaat

Mogelijk ruim lager pensioenbedrag in 2024

Rekent u in de Pensioenplanner met een pensioendatum in 2024 met de gegevens en factoren van 2023? Hou dan rekening met een (ruime) afwijking in de bedragen die u nu ziet (die gebaseerd zijn op factoren 2023) en de bedragen die u straks gaat ontvangen. Dit komt omdat de factoren over 2024 waarschijnlijk ongunstiger zijn dan in 2023 door de rekenrente en levensverwachting. U krijgt dus een lager pensioenbedrag in 2024 dan het bedrag dat u nu ziet in de Pensioenplanner.

Nadat u uw eerste pensioen ontvangen hebt, kan het bedrag nog veranderen

In de maand waarin uw pensioen ingaat berekenen wij uw pensioen opnieuw met de gegevens die dan gelden en bij ons bekend zijn. Na het krijgen van uw eerste pensioenbedrag kan het toch nog voorkomen dat uw pensioenbedrag verandert. Dit omdat op het moment van de berekening van uw eerste pensioenbedrag nog niet alle gegevens verwerkt zijn. Als dat zo is, dan verrekenen we het verschil op een later moment. U hoeft hier zelf niets voor te doen.

Meer weten?

Op de pagina over de Pensioenplanner leest u meer uitleg over de gegevens die kunnen wijzigen en de berekeningen die u maakt in de Pensioenplanner en de daaruit voortvloeiende bedragen.