Nieuws

Hoorrecht nieuwe pensioenregeling POB

Op 1 juli 2023 gaat naar verwachting de Wet toekomst pensioenen in. Dat betekent dat er nieuwe regels gaan gelden voor pensioen. De belangrijkste wijziging wordt dat iedereen een eigen pensioenpotje opbouwt. Besluiten rondom de nieuwe pensioenregeling en de overgang worden genomen door sociale partners (werkgeversorganisatie VOB en vakbonden FNV en CNV). Omdat oud-deelnemers en pensioengerechtigden geen rechtstreekse betrokkenheid hebben bij de besluitvorming, mogen verenigingen van pensioengerechtigden en oud-deelnemers gebruik maken van een wettelijk hoorrecht.

Hoorrecht, waar is dat voor bedoeld?

POB wil op 1 januari 2025 overstappen naar het nieuwe pensioenstelsel. Sociale partners besluiten in aanloop naar die datum over de inhoud van de pensioenregeling. Ook over de al opgebouwde pensioenen en de vraag of die ingebracht moeten worden in de nieuwe pensioenregeling. De afspraken leggen sociale partners vast in een ‘transitieplan’.

Oud-deelnemers en pensioengerechtigden kunnen zich door gebruik te maken van het hoorrecht uitspreken over de belangenafweging die is gemaakt en in het transitieplan tot uitdrukking komt. En dus of de opgebouwde pensioenen op een evenwichtige manier zijn ingebracht in de nieuwe pensioenregeling. Om dit te kunnen doen moeten ze wel een vereniging hebben opgericht die voldoet aan een aantal eisen.

Voorwaarden aan verenigingen

  • Het moeten verenigingen zijn met een volledige rechtsbevoegdheid.
  • In hun statuten moet staan dat zij de belangen van pensioengerechtigden, dan wel oud-deelnemers behartigen. Zij moeten minimaal 816 van alle pensioengerechtigden of 848 van alle oud-deelnemers van het pensioenfonds als leden hebben.

Voor zover bekend is er op dit moment in de bibliotheekbranche geen vereniging van pensioengerechtigden of een vereniging van oud-deelnemers. Als u van het hoorrecht gebruik wilt maken, kunt u zich verenigen.

Transitieplan

Op dit moment is er nog geen concept-transitieplan. Sociale partners verwachten dit in juni/juli. Zodra dit er is, delen we het op de website www.pob.eu. U krijgt dan ook meer informatie over hoe verenigingen hun oordeel kunnen geven over het concept-transitieplan.

Waar kunt u zich melden?

Verenigingen van pensioengerechtigden en verenigingen van oud-deelnemers kunnen vóór 30 juni 2023 een e-mail of brief sturen aan sociale partners. Bij voorkeur een e-mail die mag naar het e-mailadres:  secretariaatcao@debibliotheken.nl

De vereniging mag ook een brief sturen naar:
Sociale partners in de bibliotheekbranche
T.a.v. secretariaat COAOB
Hamburgerstraat 28a
3512 NS Utrecht