Nieuws

Uit dienst of stoppen met werken: drie tips over uw pensioen!

Wisselen van baan of stoppen met werken voor de pensioendatum. Of even een bepaalde periode geen werk. Dat kan natuurlijk. Kijk dan wel even naar de gevolgen voor uw pensioen.

Zodra u uit dienst gaat, krijgt u van ons een overzicht van uw opgebouwde pensioen bij ons fonds. Bij deze informatie zit ook een keuzeformulier. Hierop geeft u aan wat u wilt doen met uw pensioen bij ons fonds.

Zolang u uw opgebouwde pensioen bij ons hebt staan, krijgt u via Mijn Pensioencijfers jaarlijks een Uniform Pensioenoverzicht (UPO).

Drie tips

1. Nieuwe baan: uw pensioen meenemen of laten staan

Bij het wisselen van baan, wisselt u soms ook van pensioenfonds. Blijft u in dezelfde sector werken dan wisselt u mogelijk niet van pensioenfonds. Hebt u bij ons fonds minder dan € 594,89 bruto per jaar aan pensioen opgebouwd? Dan dragen wij uw pensioen automatisch over naar uw nieuwe pensioenfonds. Is uw pensioen hoger? Dan kiest u zelf of u uw pensioen wil laten overdragen. Dat is niet verplicht. Kijk voordat u kiest naar de verschillen in de pensioenregelingen. Gebruik hiervoor de pensioenvergelijker. Soms is het verstandig om uw pensioen te laten staan. Via uw nieuwe werkgever gaat u mogelijk in een ander pensioenfonds, premiepensioeninstelling of bij een verzekeraar pensioen opbouwen. Een overdracht vraagt u dan ook via deze partij aan. Daar zijn wel voorwaarden aan gebonden, de dekkingsgraad van een fonds moet daarvoor hoog genoeg zijn.

2. Van werk naar werk met een tussenpauze

Wisselt u van baan en zit er een periode tussen de ene en de andere baan? In die periode bouwt u geen pensioen op samen met uw werkgever. U kunt wel zelf pensioen blijven opbouwen los van uw werkgever. Dit heet vrijwillig voortgezet pensioen. De voorwaarden die hiervoor gelden leest u hier.

Let bij een tussenpauze extra op wat er voor uw nabestaanden geregeld is als u komt te overlijden in de periode dat u geen werkgever hebt. 

U kunt hier ook zelf voor zorgen, bijvoorbeeld bij een bank of een verzekeraar. 

3. Stoppen met werken, maar nog niet met pensioen

U gaat nog niet met pensioen en stopt met werken. Dat heeft gevolgen voor uw pensioen. U bouwt geen pensioen meer op, tenzij u het zelf vrijwillig voortzet. De voorwaarden die hiervoor gelden leest u hier.

Zet u niet vrijwillig voort, dan wordt het pensioen lager dan het te bereiken pensioen dat u op uw laatste pensioenoverzicht ziet. Daar werd ervan uitgegaan dat u pensioen zou opbouwen tot u uw pensioen zou laten ingaan met 67 jaar.

Uw pensioen bij ons fonds blijft staan. De stand van zaken ziet u in Mijn Pensioencijfers. Krijgt u toch nog een nieuwe werkgever? Lees dan onder 1 verder.

Arbeidsongeschikt

Als u stopt omdat u arbeidsongeschikt geworden bent, dan gelden er andere regels. Welke dit zijn leest u hier.

Vragen

Veel informatie vindt u op onze website en in Mijn Pensioencijfers. Komt u er niet uit? Neem dan gerust contact met ons op.