Nieuws

Wij verhogen de pensioenen met 0,18% en werknemers gaan meer ouderdomspensioen opbouwen

Per 1 januari 2024 verhogen we voor iedereen het ouderdomspensioen. Dit kunnen we doen omdat onze financiële positie gezond is. Iedereen gaat er iets op vooruit. Daarnaast gaan werknemers meer pensioen opbouwen.

Ieder jaar beoordeelt het bestuur of een verhoging van de pensioenen mogelijk is. Onze financiële positie is goed en hier past de verhoging van 0,18% bij. Dat betekent dat we uw ouderdomspensioen gedeeltelijk kunnen laten meestijgenWe kijken voor het vaststellen van de verhoging allereerst naar de dekkingsgraad. Die was hoog genoeg om de pensioenen te verhogen. In de pensioenregeling van POB is verder opgenomen dat we voor het bepalen van de verhoging de prijsontwikkeling van september tot september volgen, zoals het Centraal Bureau voor de Statistiek die publiceert. Voor het bepalen van de verhoging per 1 januari 2024 is dus de prijsontwikkeling van september 2022 tot september 2023 gevolgd. Die was 0,21%. In de wet ligt vast, hoe een pensioenfonds moet berekenen welk deel van die 0,21% als verhoging mag worden toegekend. Dat heet ‘toekomstbestendig indexeren’. We moeten de verhoogde pensioenen immers in de toekomst ook kunnen blijven uitbetalen. Op basis van die wettelijke voorschriften mogen we een maximale verhoging van 0,18% toekennen. met de stijging van de prijzen in 2023 (0,21%). Deze verhoging geldt voor iedereen die:

  • Pensioen van ons ontvangt;
  • Pensioen bij ons opbouwt;
  • In het verleden pensioen bij ons heeft opgebouwd en dat pensioen bij ons heeft laten staan.

Pensioengerechtigden zullen het verhoogde ouderdomspensioen voor het eerst ontvangen in januari 2024.

Gezonde financiële positie behouden

Bij een verhoging van de pensioenen daalt de dekkingsgraad van het fonds. Dit komt omdat we meer geld kwijt zijn aan de pensioenen van nu en in de toekomst. In de aanloop naar de vernieuwde regels voor pensioen, versoepelde de overheid de regels om de pensioenen te verhogen. Dit geeft ruimte voor een extra verhoging. Toch besloot het bestuur om nu geen gebruik te maken van deze mogelijkheid. We willen onze gezonde financiële positie op orde houden. Hoe hoger de dekkingsgraad op het moment van de overgang, hoe meer geld wij kunnen inzetten voor alle deelnemers bij de overgang op 1 januari 2025. Meer informatie over de overgang naar de nieuwe pensioenregeling vindt u hier.

Meer pensioenopbouw voor werknemers

Werknemers gaan in 2024 meer pensioen opbouwen dan in 2023, namelijk 1,738% over hun pensioengevend salaris. Dat was in 2023 1,63%. Het pensioengevend salaris is het jaarsalaris min de franchise (zie de tabel bij ‘de belangrijkste cijfers voor 2024).

De werknemerspremie gaat iets omhoog in 2024, nl. naar 8,41% (in 2023 8,19%). De franchise stijgt ook in 2024. Deze wordt € 18.797 (in 2023 € 17.488). Werknemers en werkgevers betalen ieder een deel van de pensioenpremie. Die verhouding verandert niet en blijft net zoals in 2023. Hoeveel werknemers in 2024 precies gaan betalen zien ze op hun loonstroken in 2024.

Onderstaand een rekenvoorbeeld van de werknemerspremie in 2023 en 2024 op basis van een bruto jaarsalaris van € 30.000 in 2023. De werknemerspremie wordt als volgt berekend: bruto jaarsalaris – franchise x premiepercentage.
2023: € 30.000 - € 17.488 x 8,19% = € 1.024,73 
2024*: € 30.600 - € 18.797 x 8,41% = € 992,63

*Voor dit rekenvoorbeeld is gemakshalve uitgegaan van het bruto jaarsalaris van 2023 plus de 2% CAO verhoging per 1 april 2023.

De cijfers voor 2024

In onderstaande tabel staan alle kerncijfers over de POB pensioenen op een rij.

 

2024

Verhoging (indexatie) per 1-1-2024

0,18%

Franchise

€ 18.797

Maximaal pensioengevend salaris

€ 137.800

Opbouwpercentage

1,738%

Pensioenpremie

20,7%

Bijdrage werknemers

8,41% *

Pensioenleeftijd

67 jaar **

Afkoopgrens klein pensioen

€ 592,51

*hoeveel werknemers precies betalen, zien ze op hun salarisstrook
**de pensioenleeftijd zoals vermeld in het pensioenreglement is 67 jaar, maar wij gaan ervan uit dat werknemers hun pensioen gelijktijdig willen laten ingaan met hun AOW. Op dat moment eindigt ook hun dienstverband.

Persoonlijke informatie voor deelnemers

Deelnemers krijgen van ons begin 2024 een persoonlijke brief met meer informatie over deze wijzigingen. Die krijgen ze op basis van hun opgegeven voorkeur; per post of per e-mail.

Vragen?

Met vragen over uw pensioen kunt u altijd contact met ons opnemen. Wij helpen u graag.