Pensioen op maat

In deeltijd met (pre-)pensioen

Wilt u langzaam afbouwen? Dat kan. Uw ouderdomspensioen gaat standaard in op uw 67ste. Dat betekent niet dat u fulltime tot uw 67ste moet doorwerken. U kunt ervoor kiezen om uw pensioen al eerder gedeeltelijk te laten ingaan. Dit kan vanaf uw 55ste. U blijft dan voor een deel werken en voor het andere deel ontvangt u pensioen.

Gevolgen voor uw pensioen

Als u besluit om in deeltijd met pensioen te gaan, is uw inkomen lager. Dit heeft 3 oorzaken:

  • u bouwt minder pensioen op, omdat u voor een deel eerder stopt met werken
  • u moet langer doen met uw pensioen, omdat de uitkering eerder begint
  • u ontvangt mogelijk nog geen AOW-pensioen van de overheid

Wat moet u doen?

Maak uw keuze minimaal 6 maanden voordat u met pensioen wilt gaan. En geef uw keuze aan ons door.

Wat kunt u doen?

Voordat u een besluit neemt, is het verstandig om te controleren wanneer uw AOW-pensioen ingaat.

Wat kunt u verder kiezen?