Pensioen op maat

Ouderdomspensioen inruilen voor partnerpensioen

Wilt u meer pensioen regelen voor uw partner? Bijvoorbeeld omdat uw partner niet genoeg eigen pensioen heeft? Dan kunt u een deel van uw ouderdomspensioen voor uzelf gebruiken om extra partnerpensioen voor uw partner te regelen. Hiervoor geldt wel een maximum. Deze keuze kunt u maken als u uit dienst treedt of als u met pensioen gaat. 

Gevolgen voor uw pensioen

Als u hiervoor kiest, dan ontvangt u minder ouderdomspensioen. Uw partner krijgt meer partnerpensioen als u iets overkomt.

Wat moet u doen?

Uiterlijk 3 maanden voordat u met pensioen gaat, ontvangt u een  keuzeformulier van ons. Hierop kunt u uw keuze aan ons doorgeven. Dit formulier staat ook in Mijn Pensioencijfers.

Wat kunt u nog meer kiezen?