Pensioen op maat

Ouderdomspensioen verhogen tot de AOW-leeftijd

Het AOW-pensioenAfkorting voor Algemene Ouderdomswet. Op grond van deze wet ontvangt u vanaf een bepaalde leeftijd een ouderdomspensioen van de overheid. van de overheid start vaak op een ander moment dan het ouderdomspensioen dat u van ons ontvangt. Gaat u vóór uw AOW-leeftijd met pensioen? Dan ontvangt u mogelijk nog geen AOW-pensioen. U kunt ervoor kiezen om het pensioen van ons tijdelijk te verhogen tot het moment waarop u ook AOW-pensioen ontvangt. Zo voorkomt u dat u tijdelijk minder inkomen hebt. 

Gevolgen voor uw pensioen

Als u hiervoor kiest, betekent dit dat u minder pensioen van ons ontvangt als uw AOW-pensioen is ingegaan. 

Wat moet u doen?

Maak uw keuze minimaal 2 maanden voordat u met pensioen wilt gaan. En geef uw keuze aan ons door. Gebruik hiervoor het aanvraagformulier in Mijn Pensioencijfers. Hierin geeft u aan dat u kiest voor een tijdelijk ouderdomspensioen tot uw AOW-leeftijd. U vult het bruto jaarbedrag in, waarmee u het pensioen tijdelijk wilt verhogen.

Wat kunt u verder doen?

Voordat u een besluit neemt, is het verstandig om te controleren wanneer uw AOW-pensioenAfkorting voor Algemene Ouderdomswet. Op grond van deze wet ontvangt u vanaf een bepaalde leeftijd een ouderdomspensioen van de overheid. ingaat.

Wat kunt u nog meer kiezen?